Ilmastoystävällisin halliratkaisu!

 

Tilatarpeita kartoitettaessa ja rakentamistapaa valittaessa on mielenkiintoista tarkastella myös ympäristövaikutuksia.

Rakennusten  osuus ympäristön hiilidioksidipäästöistä on Suomessa yli 30% ja energian käytöstä on lähes 40%.  Rakennuksiin käytetään valtavasti erilaisia materiaaleja  kuten sementtiä, muoveja, soralaatuja, eristeitä, peltiä, putkia, villoja, tiivistemassoja, puuta, lasia, muovia, kipsiä, tiiliä, tasoitteita, maaleja jne. Lisäksi edellä mainittujen pakkausjätteitä, kuljetuksia, rakennusjätteitä jne.   Rakennuksia tulee myös valaista, lämmittää, jäähdyttää, korjata ja huoltaa jne.

Eri rakennustavoilla on päästömääriin  moninkertainen  merkitys,  joten valinnalla on väliä.

Pienintä mahdollista rakentamisen sekä käytön aikaista hiilijalanjälkeä edustaa teräsrunkoinen ja kangaskatteinen pressuhalli.   Jos kuormitustartarkasteluun lisätään vielä rakennusten perustamiseen liittyvät materiaalit ja työvaiheet sekä rakennuksen kelpaaminen monipuoliseen jälkikäyttöön ero kasvaa tuntuvasti.

Lopullinen ero venyy edelleen merkittävämmäksi jos mietitään eri rakennustyyppien käytön päättymisen jälkeiset purkutöiden  ja  rakennuspaikan  ennallistamisen yksinkertaisuus  ja helppous, sekä materiaalien kierrätys.

Vähemmän on enemmän!

Jos tilan todellinen käyttötarve suinkin sallii, tee vastuullinen ja ympäristöä kunnioittava päätös ja hanki tarpeeseesi  monikäyttöinen pressuhalli.