Ilmastoystävällistä rakentamista

Rakennusten  osuus ympäristön hiilidioksidipäästöistä on Suomessa yli 30% ja energian käytöstä on lähdes 40%.  Rakennuksiin käytetään valtavasti erilaisia materiaaleja kuten sementtiä, muoveja, soralaatuja, eristeitä, peltiä, putkia, villoja, tiivistemassoja, puuta, kipsiä, tiiliä, tasotteita, maaleja jne. Niitä lämmitetään, jäähdytetään, korjataan, huolletaan jne.  Tilatarpeita kartoitettaessa ja rakentamistapaa valittaessa on tärkeä tarkastella myös ympäristövaikutuksia.  Eri rakennustavoilla on moninkertainen  merkitys päästömääriin joten valinnalla on väliä.  Pienintä mahdollista rakentamisen ja käytön aikaikaista hiilijalanjälkeä edustaa teräsrunkoinen ja kangaskatteinen Landtek hall.   Jos kuormitustartarkasteluun lisätään vielä perustamiseen liittyvät materiaali ja työvaiheet, rakennuksen monipuolinen jälkikäyttö, purkutyön helppous sekä rakennuspaikan ennallistaminen ja materiaalien kierrätys kasvaa ero vielä valtavasti.