“Paperiton halli on lainsuojaton”

Ole kaukaa viisas ja hanki rakennuslupakelpoinen halli

Tarvitsetko hallisi rakennusluvan? Yksiselitteistä vastausta emme kykene sinulle valitettavasti antamaan. Yksinkertainen vastauksemme on että et tarvitse mikäli pystytät pressuhallin tai -tallin  ainoastaan tilapäiseksi teltaksi tai sääsuojaksi”.

Teltta tai sääsuojakin muuttuu lupamenettelyn piiriin silloin, jos hallin käyttö venyy “lyhytaikaista” pidemmäksi. Luonnollisesti asiaan merkittävästi vaikuttava seikka on minkä on hallin kokosijoituspaikka, käyttötarkoitus, onko asemakaava vai haja-asutusalue jne.

Kolmas asiaan vaikuttava seikka on että kunnilla on eri puolilla maata erilaiset rakentamista ohjaavat rakennusjärjestykset ja viranomaiset tulkitsevat myös asetuksia hieman eri tarvoin. Onneksemme poliitikkojen ja virkamiesten puheissa on alkanut kuulua myös Ruotsin mallin mukaista rakentamisen byrokratiaa keventämistä vaativia puheita. Toivottavasti nämä puheet konkretisoituvat pian myös teoiksi!

Punamullan värinen Landtek hall istuu kauniisti perinnemaisemaan

 

CE-merkintä on perusvaatimus.

“Paperiton halli on lainsuojaton”

Ilman aitoa maamme rakennulupaviranomaisille kelpaavaa, EU:ssa hyväksyttyä  CE-dokumentointia ns.”kiinahalleille”  on käytännössä mahdoton saada toimenpide -tai rakennuslupaa edes jälkikäteen. Päin vastoin, edessä voi olla ainoastaan purkutuomio.  Vahinkotapauksissa näille  on vakuutusyhtiöltäkään käytännössä turha odottaa mitään korvauksia. Lue CE-merkinnän tarpeellisuudesta tarkemmin tästä.

Landtek  CE merkittyjä hallin runkomalleja on hallin koosta riippuen kolme.  Perusmallina on ns. sääsuojahalli jota olemme toimittaneet jo pitkään mm. haja-asutusalueille kone-ja rehusuojiksi ja myös taajama-alueille auto/caravan -ja venesuojiksi jne. Tämän laskennallinen lumikuorma on 1,75kN/m2.(ns. lumikuorma maassa arvo).  Tämä malliston kevein on edullisin ja  hyvin suosittu. Sen runko on periaatteessa hyvin samanlainen ristikkomalli kuin paksummasta/isommasta teräsdimensioista valmistetut sisarensa. Tälle hallimallille on saatu lupia ympäri maata sekä toimenpidelupa että rakennuslupmenettelyllä, mutta usein esim. 5 vuoden määräaikaisluvalla.

Lumikuormavaatimukset, sekä rakennuslupaviranomaisten tulkinnat ovat kuitenkin vuosien saatossa yhä kiristyneet, joten jos olet aikeissa hakea hankkeelle rakennuslupaa, tälle hallimallille on sitä on yhä haastavampaa saada.

Talvirakentamien on arkipäivää
Pystytämme pressuhalleja ympäri vuoden. Pyydä tarjous

Varsinaista rakennuslupaa on tarvittu ja haettu mallistomme suurimmille halleille tai milloin käyttötarkoitus on esimerkiksi yrityksen toimitila tai sellaisiin sijoituspaikkoihin missä paikkakunnan rakennustarkastaja katsoo välttämättömäksi. Näihin olosuhteisiin meillä on tarjolla nykyisin Landtek Hall Fin- malli. Tämä eroaa perus sääsuojamallista entistäkin rankkarakenteisemmalla runkorakenteella ja ne täyttävät 2,50kN/m2 lumikuormavaatimuksen. Tämä mallisto kattaa valtaosan maatamme.  Kaikkein haastavimmille lumikuorma-alueille tarjolla on todella jykevä Nordic mallisto  3,50 kN/m2 mitoituksella.  

Tarvittavat dokumentit

Landtek hallien hintaan kuuluu rakennusluvassa tarvittavat hallin  pohja,julkisivu -sekä leikkauskuvat sekä CE-todistus. Myös teräsrakennekuva sekä tarvittavat  lujuuslaskelmat kuuluu toimitukseen.  Asemapiirroksen, tontille valittavan  ankkurointi/perustamissuunnitelman  sekä muut oman paikkakunnan lupaviranomaisen mahdollisesti vaatimat  dokumentit tulee asiakkaan hankittavaksi. Näin ollen vaikka et alkuvaiheessa hakisikaan hallillesi lupia, se on mahdollista hakea myös myöhemmin.

Muistathan, että halutessasi tulemme tekemään hallin konkreettisen pystytystyön.

Olemme ylpeitä pressuhalleistamme. Ne ovat vaivattomin ja myös ympäristöystävällisin tapa hankkia hallitilaa ( lue artikkeli hallirakentamisen ympäristövaikutuksista)  Uskallamme sanoa että tarjoamme parasta laatua mitä pienhallikategoriassa on missään päin maailmaa tarjolla. Ota yhteyttä me tuemme ja autamme.  Jos toiveessasi on jotain erityisratkaisuja pyrimme löytämään niihinkin ratkaisun.