Tietoa betonileegoista

Betonileegot ovat suhteellisen edullisia, käyttövalmiita umpibetonisia valmiselementtejä. Moduleiden ylä-ja alapuolella on toisiinsa asettuvat “leegonappulat”.  Nämä nappulat antavat moduuleille erinomaisen kitkapinnan varmistaen kivien asettumisen tiukasti toisiinsa juuri oikeaan kohtaan.

Latomalla moduleita päälekkäin saavuteaan helposti esim. 40-400cm korkea vankka, hyvin mekaanisia kolhuja, törmäyksiä, tulipaloja, tuulta, maanpainetta jne kestävä hallisokkeli

Betonileegot soveltuvat erinomaisen hyvin Landtek Hallien sokkeleiksi kuin myös “puskuseinäksi” esim. suola-, hiekoitus – hakevarastoihin jne

Betonileegojen asennus työmaalla on nopeaa.

Betonileegot ovat vakiomittaisia ja näin ollen niiden käytön suunnittelu helppoa. Betonimodulirakenteet aina käyttövalmiina, ne voidaan helposti siirtää ja asentaa uudelleen ja uudelleen jälkiä jättämättä ilman työmaa aikaisia valuja ja kuivumisaikoja. Tämä tukee loistavasti yrityksemme kevytrakentamista,  tarpeen mukaisesti joustavaa (helposti siirrettävissä olevaa) ja ympäristöä mahdollisimman vähän rasittavaa hallinrakentamisfilosofiaa. Monikäyttöisyytensä ja kierrätettävyytensä vuoksi betonileegot  säilyttävät myös hyvin arvonsa.

Betonimodulit tarvitsevat alleen ainoastaan hyvin kantavan tasaisen kentän. Betonileegokokoja on saatavissa 400×400, 400×600, 600×600 sekä 800×800 mm.

Betonileegot ovat painavia. Esimerkiksi 600x600mm betonileego painaa n. 830kg/juoksumetri (pintapaine n.0,136kg/cm2)

Betonileegot toimivat “siilona” hiekalle

joka tulee muistaa legojen käsittelyssä tarvittavan kaluston mitoituksessa. Moduleita ei tarvitse muurata eikä saumata. Saumat/nappulat toimivat leikkausliitoksina mahdollistaen pienen “elämisen” mikä eliminoi betonirakenteille tyypillisen halkeilun.

Betonileegot valmistetaan  märkävaluna ympäristöystävällisestä ylijäämä/ kierrätysbetonista.

Valutyö tehdään teräsmuoteissa mikä varmistaa modulien yhteensopivuuden. Betonileegojen käytettävät mittatoleranssit: pituus+-7mm, korkeus+-7mm, seinäpaksuus/leveys+-11mm.

Kierrätysbetonista valmistetuissa moduleissa esiintyy jonkin verran lujuuteen vaikuttamattomia pintavirheitä, värivaihteluita, pieniä kuljetus tai kulmalohkeamia yms. Ajoittain saatavilla olevissa ns. 2-laadun kierrätysbetonimoduleissa esiintyy 1-laatua useampia /isompia pintavaurioita, kulmalohkeamia yms. Myös mittapoikkeamaa (lähinnä modulin seinäpaksuus/leveys) saattaa  myös esiintyä jonkin verran enemmän. Toleranssiero ei kuitenkaan vaikuta moduleiden toiminnallisuuteen (legonappulat).

Betonileegojen asennus

Betonileegot ovat painavia. Esim 160x40x40cm  kokoisen betonileegon massa on  n. 640kg /kpl ja 180x60x60cm leegon massa on n. 1500 kg/kpl joten nosto-ja käsittelykapasiteetin tulee olla riittävä. Asennus käy  suoraan autosta / perävaunusta kuorma-auton kappaletavaranostimella ja asianmukaisella, mekaanisella tai hydraulisella saksinostimella. Asennuksen voi suorittaa myös riittävän nostokyvyn omaavalla trukilla, kurottajalla tai muulla  ja ko. käyttöön soveltuvalla kitkakumein varustetulla saksinostimella varustetulla työkoneella.

Betonileegojen asennus käy helposti puristavilla nostosaksilla tai moduliin asennetulla nosto-ankkurilla (mikäli ankkurivarustein). Tasaiset asvaltti tai betonipinnat ovat  yleensä erinomainen asennuspohja betonimoduleille. Usein myös hyvin kantavat tasaiset betoni- tai kalliomurske kentät ovat hyviä
betonimoduleiden alustoja. Ennen asennusta tulee tilaajan varmistaa maaperän riittävä kantavuus . Käytä arvioinnissa tarvittaessa asiantuntija-apua tai teetä  maaperätutkimus.

Vaativassa kohteessa tulisi pohjan tasaisuuden olla +/- 3mm/kiven pituus. Matalissa, vaatimattomimmissa kohteissa vähempi tarkkuus riittää. “Koskemattoman” maaperän suuntaa antava perustusohje: 1) Jakava kerros kalliomurske 0-90mm n.30-40cm 2) Kantava kerros kalliomurske 0-40 n. 20-30cm 3) Pintakerros kalloimurske 0-16mm n. 3-5cm. Tarvittaessa pintaan asennushiekka/kivijauhe 0-8mm 3-5cm  Em. luonnonmateriaalit voi hyvin korvata myös vastaavilla ympäristöystävällisellä luokitetuilla kierrätysbetonimurskeilla.

Koska olosuhteet eri pystyspaikoilla ovat tyystin erilaiset kysy tarkemmin omalta asiantuntijalta/suunnittelijaltasi. Mikäli asennuspaikka on tavallista pehmeämpi, teetä tarkempi maaperäsuunnitelma/perustamistapalausunto. Huomoi, että rakennuttaja vastaa riski/työympäristöanalyysistä ja mahdollista painumisen aiheuttamista ongelmista!

Mikäli kyseessä on hallin asennuspaikka, tulee seinälinjat olla merkattu sekä ristimitat/suorakulmaisuus varmistettu sokkelin ladontasuunnitelman mukaan.

Asennuksessa tulee olla varovainen

Modulien asennus tapahtuu juoksulimityksenä, siten että päittäiset saumat limittyvät. Juoksulimityksen varmistamiseksi tulee käyttää perusmodulin pituudesta poikkeavia sovitepaloja. Välivarastointia ja  asennusta tehdessä on tärkeä huolehtia että modulien pinnat pysyvät puhtaina. Näin varmistetaan että pohjan “nappuloiden” sisään ei joudu epäpuhtauksia mitkä estävät modulien “nappuloiden” asettumista paikoilleen suunnitellulla tavalla. Tästä johtuen myös modulien varastointi ja mahdollinen välivarastointi työmaalla on hyvä tehdä joko asvaltti tai betonipinnan päälle, tai käyttää tarvittaessa riittävän vahvoja vanerilevyjä  tmv.

Pidä asennuspaikka siistinä, käytä työsuojaimia ja pidä “yleisö” riittävän etäällä asennustyömaalta. Huomioi, että  tilaajasta johtuva kuorman purku/ asennustyön pitkittyminen/viivästyminen veloitetaan asiakkaalta täysimääräisesti.

Betonileegojen materiaalit ja mitoitus

Betonileegoja valmistetaan useaa eri kokoa eri käyttökohteisiin.

Huomioi alan sesonkiluonteisuus.  Betonileegojen saatavuus on hyvin vaihtelevaa, joka tapauksessa parhaimmillaan alkukesästä syksyyn.

Mitat ovat leveys x korkeus x pituus.

BL400x400
400 x 400 x 1600 “vakio, saatavilla toisinaan myös sileällä pinnalla”
400 x 400 x 1200
400 x 400 x 800
400 x 400 x 400

BL600x600
600 x 600 x 1800 “vakio, saatavilla toisinaan myös sileällä pinnalla”
600 x 600 x 1500
600 x 600 x 1200                             

BL800x800
800 x 800 x 1600 “vako, saatavilla toisinaan myös sileällä pinnalla”
800 x 800 x 800

BL600x400
600 x 400 x 1200 “vakio”
600 x 400 x 800
600 x 400 x 400

 

Ajankohdasta riippuen vakiomittaisista betonileegoista  on saatavissa siis myös “puolikkaita” ja “neljännes” pituisia “sovitepaloja” jotka valmistetaan teräsmuotteihin asennettujen jakolevyjen avulla.

Betonileegot valmistetaan  märkävaluna ympäristöystävällisestä ylijäämä/ kierrätysbetonista.

Valutyö tehdään teräsmuoteissa mikä varmistaa modulien yhteensopivuuden. Moduleita ei tarvitse muurata eikä saumata. Saumat/nappulat toimivat leikkausliitoksina mahdollistaen pienen ”elämisen” mikä eliminoi betonirakenteille tyypillisen halkeilun. Betonileegojen käytettävät mittatoleranssit: pituus+-7mm, korkeus+-7mm, seinäpaksuus/leveys+-11mm.

Kierrätysbetonista valmistetuissa moduleissa esiintyy jonkin verran lujuuteen vaikuttamattomia pintavirheitä, värivaihteluita, pieniä kuljetus tai kulmalohkeamia yms. Ajoittain saatavilla olevissa ns. 2-laadun kierrätysbetonimoduleissa esiintyy 1-laatua useampia /isompia pintavaurioita, kulmalohkeamia yms. Myös mittapoikkeamaa (lähinnä modulin seinäpaksuus/leveys) saattaa  myös esiintyä jonkin verran enemmän. Toleranssiero ei kuitenkaan vaikuta moduleiden toiminnallisuuteen (legonappulat).

Projektikohtaisesti voi  hankkeen toteuttaa myös sertifioidusta valmisbetonista (SFS-EN206-1 mukaan) tai myös eri rasitus-ja lujuusluokkiin sertifioiduista erikoisbetoneista, kuten esim. satama/merivesiolosuhteet, kemikalivarastot jne.)

Tilaustyönä tehtävät modulit voidaan varustaa käsittelyä helpottavin nostoankkurein tai trukkihaarukkanostot mahdollistavin “tunnelein” (esim. tilapäiset liikenne-esteet)

Oikealla kuvassa suuntaa antava ainesten läjitys 600mm leveää modulimuuria vasten alhaalta lukien:  Hiekka, jäte, lasi, hake, turvemulta.