Pressuhallin rakenne, perustus ja ankkurointi
Hallin rakenne, perustus + ankkurointi

 

Landtek tallien -ja hallien rakenne muodostuu  yksinkertaistetusti pulttiliitoksin koottavista kuumasinkityistä “sokkeliputkesta”, teräsristikkokehistä, ruodeputkista, jäykistysvaijereista sekä kaarien päälle pingotettavasta tekstiilikuituvahvisteisesta PVC katteesta.

Yksi merkittävimmistä kustannussäästöistä syntyy edullisilla perustuksilla

Hallin asentamisessa perusvaatimus on tasattu kantava kenttä. Asennuspaikan korko -ja kaltevuus kannattaa huomioida, jottei sulamis -ja sadevedet jää seisomaan hallin käyttöä häiritsemäään. Erillisiä salaojituksia, routa – tai patolevyjä yms. ei tarvita. Perusasennus tehdään yksinkertaisimmallaan  hallipaketin mukana tulevilla pitkillä maakiiloilla esim. kantavalle sorakentälle tai valmiille asfalttikentälle.

Pysyvämmässä ratkaisussa perustus/asennus voidaan tehdä nykyisin hyvin edullisia kierrepaaluja hyväksikäyttäen, massapainoilla tai esim. sokkelielementeillä (esim. vaakatasoon asennettavat kierrätettävät betonileegot tai betonipaalut). Näin saadaan helposti ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittava, edullinen, suoraseinäinen, erinomaisesti  tuuli – ja lumikuormia kestävä runko. Se on samalla  melko kevyt sekä siirrettävyyden mahdollistava rakenne. Halli voidaan perustaa myös perinteisellä betoniantura +sokkeliratkaisulla jolloin toki menetetään osa koko rakenteen jälkikäytön / siirrettävyyden eduista.

Rakennuslupahankkeissa  päätä omalle tontillesi soveltuva ja sinulle mieluisin/helpoin ankkurointi/perustamistapa oman suunnittelijasi kanssa.

Lue tästä miksi Landtek hall kuormittaa ympäristöä vähemmän kuin mikään muu rakennusratkaisu.

Lue miksi myös pressuhallit tulee asianmukisesti olla CE merkittyjä  LINKKI