Rakennusluvan yksi edellytys on CE-merkitty halli

CE MERKINTÄ ON PAKOLLINEN MYÖS PRESSUHALLEISSA

EU-alueella markkinoitavien kantavien metallirakenteiden ( kuten teräshallit ja teräsrunkoiset pressuhallit) kelpoisuus osoitetaan yhteiseurooppalaisella CE- vaatimuksenmukaisuushyväksynnällä. Tekniseen turvallisuuteen ja tuotelaadun varmistamiseen tähtäävä CE-merkintä edellyttää teräsrakenteiden valmistuksessa yksityiskohtaista dokumentoitua laatujärjestelmää sekä runsaasti muita vaatimuksia.  Vaatimukset koskevat muun muassa tuotesuunnittelua, materiaaleja, mittojen toleransseja, rakenteen kantavuuksia, väsymislujuutta, hitsaajien pätevöintiä, tuotannon johtamista, tuotantokoneiden ja laitteiden hyväksyntää, dokumentointia jne. Tavoitteena on, että vaaditut ominaisuudet on määritelty ja varmennettu yhdenmukaisella tavalla.  CE- vaatimuksenmukaisuus hyväksyteltyä sertifioidulta valmistajalta edellytetään  sisäisen laadunvalvontajärjestelmän lisäksi myös toistuva/jatkuva pakollinen ulkoinen, kolmannen osapuolen valvontajärjestelmä.

Landtek hallit, markkinoiden ainoa pienemmän kokoluokan CE-hyväksytty pressuhallimallisto maassamme

Landtek hallit ovat saaneet CE-hyväksymismerkinnän vuodesta 2016 alkaen. CE-merkinnän + vaatimukaisuusvakuustodistuksen avulla valmistaja pystyy osoittamaan niin asiakkaalleen  kuin myös rakennuslupaviranomaiselle, että tuote täyttää sitä koskevien EU:n direktiivien oleelliset turvallisuusvaatimukset.

Norske Veritas® yhtiö on tehnyt Landtek Hallien CE merkinnän mukaisen auditoinnin vuonna 2016. Halli- valmistus  täyttää EN 1090-2 sekä EN 10025-2, S235 vaatimukset. Em. yhtiö tekee osaltaan myös auditioinnin edellyttämää tuotannon jatkuvaa valvontatyötä.

 

Varoitus!  Markkinoilla on runsaasti etenkin aasialaisia, ilman minkäänlaista hyväksyntää olevia teräs/putkirunkoisia pressuhalleja.

 

Rakennuttaja /hallin tilaaja. Vältä tarpeetonta riskiä. Mahdolliset henkilö -ja omaisuusvahinkojen kustannukset voivat olla mittavia. Vakuutusyhtiöiden korvaukset henkilö- vastuu- ja omaisuuvahinkotapauksissa jäävät saamatta, jolloin korvaukset ja kustannukset jäävät yksin rakennuttajan harteille. Hanki vain aidosti EU-alueelle hyväksyttyjä tuotteita. (Ei riitä CE tarra  (China Export) paketin kyljessä!)  Hyväksyttämättömät hallirakenteet veloitetaan yleensä purkamaan sekä poistamaan markkinoilta missä hyvänsä EU:n alueella. Vailla direktiivien vaatimuksia oleville rakenteille on nykyään käytännössä liki mahdotonta saada rakennuslupia. Ei etukäteen eikä jälkikäteen. 

CE- merkintälaiminlyöntejä seurataan

CE-hyväksymis standardin soveltamista hallirakennuksissa  tullaan seuraamaan yhä tarkemmin. CE merkintää ja sen edellyttämää vaatimuksenmukaisuutta seuraavat rakennusvalvontaviranomaisten lisäksi mm. Onnettomuustutkintakeskus, vakuutusyhtiöt ja Tuoteturvallisuuskeskus TUKES.

Muista vastuusi ja tiedosta mitä olet hankkimassa.   

Vuoden 2021 helmikuu oli rakennusten katoille haastavaa aikaa. Lue iltaleheden artikkeli.

Vuonna 2018 kuplahalleja ja teräshalleja sortui lumen painosta joukoittain. Landtek halleja ei ainuttakaan. Lue Rakennulehden artikkeli tästä.