Sesonkimyymälä 8x20x2,5m yhdellä sivuovella sekä yhdellä päätyovella


Hinta:
Alehinta€22.173,68

Kuvaus

Tarvitseeko pressuhalli rakennusluvan?

Landtek pressuhallin/pressutallin rakennuslupa -tai toimenpidelupatarve vaihtelee eri paikkakunilla. Asiaan vaikuttaa mm. hallin koko, sijoituspaikka, naapurusto ja käyttötarkoitus jne.  Esim. tilapaiseen käyttöön tarkoitettu pressuhalli ei yleensä tarvitse minkäänlaista lupaa.  Parhaan vastauksen asiaan saa kun selvittää lupatarpeen  paikallisesta rakennusvalvonnasta.

Mikä on suurin pressuhalli minkä voitte valmistaa?

Olemme erikoistuneet pieniin ja keskisuuriin halleihin. Levein runko tuotannossamme on 16 metriä.  Pituuksia ja seinäkorkeuksia voimme kustakin hallileveydestä tehdä lukuisia eri vaihtoehtoja.

Mikä on suurin ovikoko, jonka pressuhalliin voi tehdä?

Hallin ovikokoa rajoittaa ainoastaan  hallin leveys ja samalla myös kattokaaren korkeus. Nyrkkisääntö on, mitä leveämpi ovi sitä matalampi sen täytyy olla.  Esimerkin omaisesti 10 metriä leveään hallin voimme tehdä vaikkapa  kuuden metrin leveän ja  neljä metriä korkean oven.  Jos tyydymme esim. neljä metriä leveään oveen, voi oviaukko olla lähes viisi ja puoli metriä korkea.

Voiko halliin tilata sivuoven?

Kyllä voi. Hallikoosta riippuen sivuoven leveys voi olla maksimissaan 4-5m leveä ja korkeus lähes sivuseinän korkeuden mukainen.

Kestääkö pressuhalli alueella esiintyvän lumikuorman ?

Kyllä kestää. Olemme vuosien saatossa valmistaneet ja myyneet ympäri Suomen satoja ja taas satoja Landtek-halleja.  Alkuvuosina malllistossamme oli  ainoastaan 1,75 kN/m2 lumikuorma maassa normitettua “sääsuojahallia”. Ydenkäkään valmistamme hallin emme tiedä pettäneen lumikuorman johdosta.  Nyt rakennuslupavaatimusten lisäännyttyä valittavana on myös  2.5kN/m2  ja jopa 3,5kN/m2 runkomallisto. Näin siis voimme  toteuttaa rakennuslupakelpoisen hallin  kaikille Suomessa esiintyville lumialueille.

Mikä erottaa Landtekin hallin muista kilpailijoista?

Monta tärkeää seikkaa: 1) Ensinnäkin hallin runkorakenteet ovat ristikkorakenteiset. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kaksi kaarta on päällekkäin ja niiden välissä on tarkasti mitoitetut ja asemoidut välisauvat. Tämä rakenne muodostaa ristikon ja tekee rakenteesta erittäin jäykän, paljon kuormitusta kestävämmän kuin osiensa summa. 2)Toinen merkittävä seikka on teräsristikoiden väleihin asennetut ruodeputket. Ruodeputket jäykistävät rakennetta, tasoittavat kuormitusta ja ennen kaikkea ehkäisevät kaarien välisien lumipussien muodostumisen (aivan kuten ruodelaudat huopakaton alapuolella). 3)Kolmas seikka on pyöreä kattorakenne.  Kaari on muotona huomattavasti jäykempi kuin suora lape ja se antaa sisäpuolella halliin samalla täyden hyötykorkeuden. Pyöreällä katolla ei myöskään lumi juuri viihdy. Pienikin tuuli sekä lämpötilan vaihtelu saa lumen liikkeelle liukkaalta PVC pinnalta.  4)Neljäs seikka  on suorat seinät jotka mahdollistavat täydet hyötyneliöt sisällä ja vastaavasti tilan säästön ulkopuolella tonttipinta-alassa.  Suora seinä pitää myös katolta liukuvan lumen etäämmällä seinärakenteesta. 5)Halleissamme on uppomenetelmällä tehdyt kunnolliset metalliosien sinkitykset, kaksinkertaiset PVC vahvikkeet kaarien kohdilla,  asiallisesti ja laadukkailla laakereilla varustetu liukuovet jne.  6) Eräs hyvin tärkeä seikka on myös se, että mallistomme täyttää viralliset rakennusnormit. Hallien mukana toimitamme rakennusluprosseissa tarvittavat julkisivut, pohjat ja leikkauspiirrokset sekä tarvittavat lujuuslaskelmat yms. 7) Mallistomme on saanut myös aidon CE-merkinnän vuodesta 2016 alkaen.  CE -merkintä velvoittaa omalta osaltaan myös laadukkaan, direktiivien mukaisen valvotun tuotannon ylläpitämistä. Lue lisää CE-merkinnän velvoitteista TÄSTÄ.

Kuinka pitkään pressut kestää?

Paksu polyestervahvisteinen PVC  pressu hyvin kiinnitettynä voi kestää 30 vuotta, jopa enemmänkin ( esim. isot varastoterminaalit).  Käyttämämme UV-suojattu 900gr/m2 pressumateriaali on parasta laatua, mitä tässä kokoluokassa on saatavissa. Sen odotettavissa oleva käyttöikä normiolosuhteissa on n.15-25 vuotta, jopa enemmän. ( Samaa pressulaatua käytetään mm. rekka-autojen pressukapelleissa joissa tuuli -ja UV -kuorma ovat jatkuvaa)

Kestävyyteen vaikuttaa olennaisesti miten kireänä pressun pitää. Löysä pressu ajan saatossa nirhautuu puhki. Vaikka pressuissamme on kattokaarien kohdille laminoitu kaksinkertaiset PVC kankaat, niin silti katteen kireydestä kannattaa huolehtia.  Löysä pressu  aiheuttaa myös katolle muodostuvia tarpeettomia “jää/lumipusseja” jotka lisäävät kattokuormaa ja lyhentävät pressujen käyttöikää.

Voiko pressuja  korjata?

PVC hallien katteisiin tulleita vaurioita voi materiaalista riippuen pikakorjata esim UV-suojatulla teipillä tai pidempiaikaisesti ja luonnollisesti työläämmin PVC-muoville soveltuvilla liima-aineilla ja samaa pressumateriaalia olevalla paikkauskankaalla. PVC kuumasaumaaminen on varmin tapa mutta vaatii ammattilaisen taitoja. Isomman vahingon sattuessa toimitamme myös kaikkiin Landtek Hall PVC halleihin rungon osia tai tarvittaessa vaikka kokonaan uuden katteen. Katteiden vaihto on operaationa suhteellisen helppo.

Onko hallillanne takuuta?

Olemme luotettava pitkän historian omaava  toimija ja tavoitteenamme on pitää maineestamme huolta ja olla ylpeitä tuotteistamme myös tulevaisuudessa. Halleillamme on 5 vuoden takuu, niin pressuilla kuin myös runkorakenteilla. Käytännössä jämerä kuumasinkitty runko tulee kestämään varmasti ainakin kaksi “pressusukupolvea”:)) .  Pressujen kestävyydestä olikin puhetta jo tuossa ylempänä. Vahinkotapauksessa toimitamme halleihin runkorakenteisiin liittyviä varaosia sekä pressumateriaalia paikkauksee tai tarvittessa kokonaan uusia pressuosia.

Mitä rakennusluvassa vaadittavia piirustuksia / dokumentteja hallitoimitukseen kuuluu?

Toimitamme hallipaketin mukana pääpiirustuksista  vakiomuotoiset pohja, leikkaus ja julkisivukuvat, sekä hallin katto-ja seinäristikoiden rakennekuvat kuormituskaavioineen. Lisäksi toimitamme myös tyyppikuvat tavanomaisista perustustavoista sekä hallin CE-merkintätodistuksen.

Miten pressuhalli ankkuroidaan maahan kiinni?

Hallien ja tallien pystytystä varten hallipakettiin kuuluu maahan lyötävät  ankkurointikiilat ( hallin koosta riippuen niiden pituus on 60-80cm).  Näillä  hallin ja sääsuojan  saa esiasennettua useipmpiin alustoihin melkoisen vankasti. Tiivistetty sora/murskepatja on erinomainen alusta hallillemme.  Olosuhteista, hallin koosta ja käyttötarkoituksesta riippuen voidaan hallin ankkurointia varmistaa helposti esim. massapainoilla ( betonipainot).  Halli voidaan myös kiinnittää yksinkertaisesti esim. “ratapölkkyihin”,  betonipaaluihin, betonileegoihin, betonilaattoihin jne.   Ankkuroinnissa voi käyttää hyvin myös esim. kierrettäviä kierrepaaluja joiden hinta on vuosien saatossa melkoisesti kohtuullistunut.  Toki hallille voi rakentaa myös perinteisen antura+sokkelirakenteen.

Jokainen asennuspaikka on omanlaisensa. Maaperä ja tuuliolosuhteet vaihtelevat. Perustamistapa on  valittava paikallisten vaatimusten ja omien mieltymysten mukaan. Rakennuslupakohteissa asiasta  viime kädessä päättää omistajan lisäksi hankkeen pääsuunnittelija sekä oman alueen rakennustarkastaja.

Miten pressuhalli pystytetään?

Hallieemme pystyttäminen on suhteellisen yksinkertaista.  Hallin osakomponentit ovat selkeitä ja isokokoisia. ( ei siis merikonttiin pakattuja ahtaasti pakattuja pahvilaatikoita joissa satoja pikku pikku osia)  Esim hallin kaarikoostuu kolmesta osasta. Seinäosa, kattokaari ja seinäosa. Ne pultataan yhteen ja nostetaan pystyyn. Sokkeliputket ovat myös mahdollisimman pitkiä jotta väärin kokoamisen riski olisi pieni.  Kattoruodeputket ladotaan kaarien väliin valmiisiin holkkeihin jne.  Kaikki on suhteellisen helppoa ja selkeää mutta aina tietysti ensikertalaiselle joskus työlästä ja aikaa vievää.  Pienemmät 4 ja 6m leveät hallit   ovat monelle asiakkalle vielä ns. itse helposti pystyttettäviä. Isommat hallit  vaativat jo enempi voimaa, ulottuvia nostureita jne.  joten suosittelemme tilamaan isommat hallit valmiiksi toimitettuna ja toimestamme pystytettynä.  Yhtenä vaihtoehtona on halli pystytetään  asiakkaan toimesta, mutta meiltä sovituksi ajaksi tilatun asennuskonsultin opastuksella ja avustuksella. Itsepystyttäjälle   toimitamme hallien mukana yksinkertaisen hallin pystytystä koskevan yleisohjeen.  Erittäin hyvän käsityksen pienen hallin pystytysvaiheista saa 4×8 hallin pystytysoppaasta. Video aukeaa TÄSTÄ   Netistä löytyy   myös video 8×12,5 m Landtek hallin pystytyksestä. Video aukeaa TÄSTÄ .  Tunnemme hallimme läpikotaisin joten voimme antaa tarvittaessa “pystytysapua”  myös puhelimitse.

Voiko hallin asentaa korotetun sokkelin päälle?

Kyllä voi. Aivan pienemmistä auto – tai traktoritallista lähtien voi hallin pystyttää vaikkapa kiertotaloutta edistävästi  ylijäämäbetonista tehtyjen betonipalkkien/betonileegojen päälle. Olemme tehneet useita halleja mm. hiekoitushiekan varastohalleiksi jossa on 1-2m korkea betonileegoista ladotut sokkeliseinät. Näin hallin hiekkatilavuutta on voitu merkittävästi nostaa ja massiivibetoniset seinät toimivat samalla erinomaisina “puskuseininä” hiekkaa lastattessa.

Mitä huoltotoimenpiteitä pressuhalli vaatii?

Landtek hallin vuosittainen huoltotarve on hyvin vähäinen. Ei rännien tyhjennyksiä, ei katto eikä ulkomaalauksia, ei salaojakaivojen tms. tarkastuksia. Yksi tärkeä halliemme aika ajoin tehtävä tarkistus  on pressujen ja ankkuroinnin kiinnitys/ kireyden tarkistus. Olosuhteissa joissa hallin ympäristössä on erityistä pressujen likaantumista  aiheuttavaa toimintaa tai puustoa josta pressuihin tarttuu mahlaa , pihkaa tai muuta vastavaa niin katteen pesu voi aika ajoin olla tarpeen.  Ovihelojen toiminta on myös hyvä tarkistaa jotta kovien tuulien aikaan ovien lukitus toimii.

Mitä värejä  on saatavissa?  Voiko hallin tilata omalla logolla?

Halliemme perusvärejä on viisi.  Vihrä, Sininen, Punamulta, Vaalea harmaa ja Tumma harmaa. Erikoisvärje on myös saatavissa. Kysy!  Hallin ovet voivat olla samaa väriä kuin seinät tai hieman enemmän ilmettä saa jos ovipressun väriksi valitsee esim. harmaan.  Myös hallin “päätykolmiot” voi tilata pienellä lisäpanostuksella vaikkapa valkoiseksi tai vaalean harmaaksi. Näillä, samoin kuin tuuletusta lisäävillä verkkoikkunaratkaisuilla saa halliin vaivattomasti ja edullisesti lisää toiminnallisuutta ja ilmettä. Hallien kattoväri on vakiotoimituksessa valkoinen. Tämä on erittäin käytännöllinen ratkaisu koska valkoinen on ainoa PVC pressuväri joka antaa hallin sisään tasaisen mukavan valoisuuden.

Halliin voi tilata pienellä lisäkustannuksella myös yrityksenne logotekstin jne. Kysy myyjiltämme tarkemmin.

Minkälaisia ovivaihtoehtoja on saatavissa?

Halli toimitetaan vakiona sivulle liukuvalla laadukkailla laakereoidulla pressuovella.  Se on monessa tapauksessa  edullinen ja käytännöllinen ratkaisu. Halliin on mahdollista tilata myös sivulle liukuvat teräskehyksellä varustetut levyovet tai jopa upeat, mutta arvokkaat ylös rullautuva alumiiniovet.  Kysy tarkemmin myyjiltämme

Miten pressuhalli tilataan & toimitetaan

Varastossa olevat hallit voidaan ostaa vaikkapa  suoraan verkkokaupasta. Kauppa voidaan sopia myös puhelimessa ja vahvistaa sähköpostitse jne.

Halli tulee olla maksettu ennen toimitusta.  Tilanteessa jossa halli tilataan asiakkaan mittojen, väri -ja oviratkaisujen mukaan maksetaan tilausvahvistuksen yhteydessä 15% ennakko, jolloin halli laitetaan tuotantoon.  Hallin valmistumisen jälkeen maksetaan loppuosa 85% jolloin halli voidaan asiakkaan toimesta noutaa meiltä Iittalan varastolta. Kuljetusliikkeenä käytämme pääsääntöisesti Suomen Kaukokiitoa.  Jos hallin pystytys on tilattu meiltä,  tuomme hallin yleensä mukanamme ja hallin loppuosa sekä pystytystyö laskutetaan kun halli on valmis. Leasing rahoituksella hankittavassa hallissa halli laitetaan tuotantoon rahoituspäätöksen hyväksymisen sekä 15% ennakon maksun jälkeen. Tarkemmat tiedot toimitusehdoista löytyy TÄSTÄ

Mikä on hallin keskimääräinen toimitusaika

Hallit valmistetaan tilausjärjestyksessä ja  toimitusaika vaihtelee hieman sesonkien mukaan. Syysaikaan joudumme valitettavasti varautumaan jopa kahden kuukauden tuotantoaikaan. Hiljasempaan aikaan toimitusaika vaihtelee 4-6 vikkon välillä. Tietysti hieman hallin koosta riippuen.

Pressutuotteet

 

Ostanko sian säkissä?

Meiltä ei tarvitse ostaa ns. ”sikaa säkissä”, ja toivoa että kestäisipä tämäkin pressu, tai muu myymämme tuote edes ensi talven. Jokainen myyntiin ottamamme tuote tulee olla ja on käyttötarkoitukseensa sopiva ja kestää “normaalia /ohjeen mukaista” käyttöä sen mitä luvataan.

Kuinka pitkään pressut kestää?

Suojapeitteiden kestävyyteen vaikuttaa ratkaisevasti se,  mitä ollaan suojaamassa, mitä/ minkä kokoista pressua ollaan käyttämässä ja ennen kaikkea, miten pressu on asennettu ja kiinnitetty. Olennaista on käyttää oikean kokoista, kyseiseen käyttötarkoitukseen soveltuvaa suojapeitettä. Mitoiltaan liian suuri peite on vaikea kiinnittää asianmukaisesti ja liialliset liepeet vain makaavat maassa ja lepattavat tuulessa. Lisäksi on muistettava, että hyvän suojauksen avain on riittävän ilmankierron varmistaminen. Toiseksi, pressun kiinnitys on tehtävä riittävällä huolellisuudella ja kaikki peitettä vaurioittavat terävät kulmat on “pehmustettava”. Asianmukaisella käytöllä jokainen suojapeitteemme kestää vähintään sen ajan, jonka kyseisen tuotteen UV- käyttöiäksi on tuotetiedoissa mainittu.

Ota huomioon aina kolme asiaa!

A. OLOSUHTEET!   (tuuli, suojattavan tuotteen muodot, jne)

B. OIKEAT TARVIKKEET!  (oikean kokoinen, käyttötarkoitukseen sopiva peite ja asianmukaiset kiinnitysvälineet -ja tavat)

C. ASENNE!  (Muista kohdat A ja B . Tee asennustyö huolella ja käy aika-ajoin tarkistamassa kiinnitykset)

Voiko pressuja  korjata?

Pressuihin kuten PVC hallien katteisiin tulleita vaurioita, voi materiaalista riippuen pikakorjata, esim. UV-suojatulla teipillä tai pidempiaikaisesti, ja luonnollisesti työläämmillä PVC-muoville soveltuvilla liima-aineilla ja paikkauskankailla. PVC- kuumasaumaaminen on varmin tapa, mutta se vaatii ammattilaisen taitoja. Isomman vahingon sattuessa, toimitamme myös kaikkiin Landtek Hall PVC- halleihin rungon osia, tai tarvittaessa vaikka kokonaan uuden katteen.

Onko tuotteillanne takuuta?

Lukemattomista suojapeitteiden käyttötavoista -ja olosuhteista johtuen, ei tuotteillemme voi yksiselitteistä käyttötakuuta myöntää. Kuitenkin aina, ja kaikissa tapauksissa vastaamme edustamiemme tuotteiden luvatusta UV- takuusta, sekä mahdollisista valmistusvirheistä. Tällaisissa tapauksissa ota meihin reilusti yhteyttä. Säilytä kuitti / lasku  mahdollista takuukäsittelyä varten. Huomaa, että pressujen käyttöikään vaikuttaa ratkaisevasti mm. se, kuinka huolella asennus on tehty ja ennen kaikkea kuinka kireällä kate pidetään, ja onko suojattavassa alustassa teräviä reunoja tai hankaavia kohtia. Löysänä oleva paksukin pressu hiertyy puhki lyhyessäkin ajassa. Toisaalta huolella asennettu ja jälkikiristetty ammattilaadun PVC ,voi hyvinkin palvella jopa 25 vuotta. Pressutuotteiden käyttöikään vaikuttaa olennaisesti, myös auringon ultraviolettivalon määrä. Pressutuotteissamme on UV-suojaus, mutta siitä huolimatta käyttöikään vaikuttaa pressun saama UV-valon määrä.

Mitkä ovat tuotteiden lähetyskustannukset?

Tavoitteenamme on, että meiltä ostaminen on helppoa ja suoraviivaista. Haluamme, että asiakas tietää jo alkumetreillä, mitä tuotteemme maksaa kaikkine päivineen, myös kotiin toimitettuna. Siirryimme jo vuonna 2016 alkaen  pressutuotteissamme  rahtivapaisiin toimituksiin.Uskomme, että on sekä ostajalle ja myyjälle  selvää, että pienten tilausten toimituskustannukset ovat suhteellisesti suuret. Tästä syystä rajasimme rahtivapausrajan 50€ ylittäviin tilauksiin. Toimitamme tietysti myös sitä pienemmät tilaukset, mutta niistä joudumme veloittamaan 7,50€ toimitusmaksun. Silloinkin saat vapaasti valita, toimitetaanko tuote jakopakettina kotiin, vaiko nopeampana bussipakettitoimituksena lähimpään Matkahuollon pisteeseen.

Miten tilaan ja miten maksan?

Lue lisää myynti-ja toimitusehdoista TÄSTÄ

Maksutavat

Verkkokauppamme hinnat ovat arvonlisäverottomia. Voit vaihtaa näkymään myös verolliset hinnat.

Verkkomaksutavat

Voit maksaa verkkokauppatilauksesi joko pankkitunnuksilla (ei maksutapalisää) tai maksukortilla, kuten Visa, Visa Electron tai MasterCard (maksutapalisä 2,50 € + alv.). Verkkomaksujen maksuoperaattorina toimii Checkout Finland Oy.

Postiennakko bussipaketeissa

Voit maksaa tilauksesi myös postiennakolla, jolloin tuotteet maksetaan noudettaessa Matkahuollon toimipisteestä. Tästä maksutavasta veloitetaan palvelumaksu 3,40€ + alv. Huom! Lunastamattomista lähetyksistä laskutamme asiakkaalta rahtikulut!

Noutotilaukset

Varastolta noudettavat tuotteet on suositeltavaa maksaa etukäteen verkkokaupassa. Noutaessa ostot on mahdollista maksaa myös luotto- tai pankkikortilla paikan päällä.  Emme turvallisuussyistä vastaanota käteistä noutovarastollamme.

Tehdastilaustuotteissa (mm. “mittatilaus” PVC-hallit) edellytämme aina 15 % ennakkosuoritusta ennen tilauksen aloitusta.

Ulkomaille toimitettavat tilaukset

Ulkomaille toimitettavat tilaukset on maksettava ennakkoon joko tilisiirtona laskua vastaan, Pay Palilla tai verkkomaksuna (pankkitunnukset tai maksukortti).

Yritysasiakkaat ja yhteisöt

Kunnille, valtiolle, oppilaitoksille ja julkisille yritykselle voimme myydä laskulla. Maksuehtona on 7 pv netto. Laskutuskulu sisältäen luottotietojen tarkistuksen 6 € + alv. Jos tilauksella on kiire, voit maksaa tilauksesi myös ennakkoon verkkomaksuna.

Yleiset ehdot   

Hallin toimitusaika on varastossa olevissa halleissa n. 2-4 päivää, tilaushalleissa hallin koosta ja sesongista riippuen n. 2 kuukautta tilausvahvistuksesta (maksuehto). 

Hallitilauksen maksuehto on 15 % ennakko kaupan sovitusta loppusummasta, mikä toimii tilausvahvistuksena. Ennakkomaksun tullessa suoritetuksi  tilaus siirretään välittömästi tuotantoon. Loppuosa 85 % laskutetaan kun halli on valmistunut toimitettavaksi.

Mikäli hallille on tilattu asennus, loppuosa 85 % laskutetaan kun halli on asennettu ja luovutettu. Mikäli asennus (asennusaika norm. 1-4 päivää) on tilattu Landtek Oy:ltä ja sovittu asennuksen alku viivästyy tilaajasta johtuvista syystä, on Landtek Finland Oy oikeutettu laskuttamaan tilaajalta hallin maksamattoman loppuosuuden. Tällöin asennustyön osuus laskutetaan erikseen pystytyksen valmistuttua. 

Asiakkaan hallin valmistumisesta annetun ilmoituksen jälkeen halli on noudettava tai järjestettävä kuljetus 14 vrk kuluessa ellei muuta asiasta ole sovittu. Halli tulee olla kokonaan maksettu ennen lastausta.

Tilaaja hyväksyy, että Landtek Finland Oy voi tarkistaa tilaajan luottotiedot. Mikäli luottotietomerkinnöissä on epäselvää, on Landtek Finland Oy oikeutettu laskuttamaan tilaajalta maksuehdosta poiketen 50 % kaupan sovitusta loppusummasta tilausvahvistuksen vakuudeksi.

Hallin vastaanotto ja rahdin purku

Asiakkaan tulee varmistaa, että annettuun puhelinnumeroon saadaan yhteys, kun hallitoimitus on tulossa. Tilaaja huolehtii kuorman purkuun soveltuvan kaluston järjestämisestä toimitusosoitteeseen, ellei asiasta ole erikseen sovittu. Pakettien päälle lastaaminen on ehdottomasti kielletty. Vastaanottaessaan hallitoimitusta, tulee tilaajan tarkistaa toimitus huolella. Mikäli toimituksessa havaitaan vaurioita, tulee tilaajan ensitilassa tehdä reklamaatio kuljetuksesta kuljetusyhtiöön sekä Landtekin Finland Oy:n asiakaspalveluun.

Toimitukseen kuuluvat dokumentit

Hallitoimitukseen kuuluu seuraavat vakiodokumentit: pääpiirustuksista (ns. arkkitehtikuvat) ns. tyyppikuvin hallin pohja, -leikkaus ja julkisivukuvat, sekä hallin katto- ja seinäristikoiden rakennekuvat kuormituskaavioineen/-laskelmineen, ilman asiakkaan kohdetietoja kuten nimiö-, ilmansuunta- ja värimerkintöjä. Nämä tiedot ja mm. asemapiirros on asiakkaan tai asiakkaan pääsuunnittelijan lisättävä rakennuslupaa / toimenpidelupaa haettaessa.

Toimitamme lisäksi kolme tyyppikuvaa hallin tavanomaisista perustutustavoista / ankkuroinnista sekä CE-merkintätodistuksen. Norske Veritas® on tehnyt halliemme CE-merkinnän mukaisen auditoinnin. Auditoinnin yhteydessä tarkastetaan tuotanto ja suunnittelu. Veritas myös tekee tehtaalle säännöllisiä tarkastuskäyntejä laadun ja auditioinnin ehtojen noudattamisen valvomiseksi. Hallin itse pystyttäjiä varten toimitamme hallin pystytyksestä suomenkielisen yleisohjeen sekä ohjeistuksen hallin huollosta/käytöstä.

Huom! Rakennus- tai toimenpidelupaa haettaessa: toimitukseen /piirustuspakettiin ei kuulu tonttikohtaista asemapiirrosta, eikä asennuspaikkaan soveltuvaa perustamistapasuunnitelmaa yms. Mikäli asiakas haluaa rakennuslupakuvapaketin ennen kauppaan veloitamme paketista 300,00€+ alv. Summa hyvitetään kaupan yhteydessä.  Landtek Oy ei myöskään järjestä lupaprojektiin pääsuunnittelijaa, mahdollista päärakennesuunnittelijaa tai vastaava mestaria jne. (yleensä lähipaikkakunnilta). Niiden tarve ja määrä riippuu sekä paikkakunnan lupaviranomaisesta että tilaajan valitsemasta pääsuunnittelijasta. Mikäli hankkeessa tarvitaan lisämateriaalia halliemme teräsrakennesuunnittelijalta, niin pyynnön niille tekee rakennuttaja tai rakennuttajan edustaja lupapisteen kautta. Teräsrakennesuunnittelija lisää rakennusluvalle tarvittavat lisädokumentit, sekä mahdollisesti vaadittavat opintotodistukset, CV:n yms, suoraan lupapisteeseen. Niinsanottuihin siirrettäviin sääsuojiin ei ole kaikkiin runkokokoihin saatavissa rakenne ja kuormituskaavioita.

Tilanteessa, jossa Landtek Oy:ltä on tilattu hallin asennus

Tilaaja vastaa ennen asennusta asennuspaikan pohjista, maaperän kantavuudesta, hallin asennuspaikan merkitsemisestä, etäisyyksistä rajoihin, muihin rakennuksiin jne. Tilaaja vastaa myös mahdollisille maanalaisille kaapeleille, vesijohto ja viemäriputkille jne käyvistä vahingoista, joten niiden sijainti tulee olla etukäteen merkattuna. Hallin tulisi olla hieman ympäröivää maastoa ylempänä jotta katto- ja muut hulevedet eivät hankaloita hallin käyttöä. Pohjien korkeudessa mittapoikkeama voi olla max +- 30mm. Tämän ylittävät pohjan mittapoikkeamat eivät estä asennusta, mutta tämä voi kuitenkin heikentää hallin ulkonäköä ja käytettävyyttä sekä myös jossain tapauksissa rasittaa hallin rakenteita. Pintakaatoa ei saa olla hallin alla kuin yhteen suuntaan. Mikäli mittapoikkeamat ovat edellä mainittuja suurempia ( tai esim. asennuspaikan pohja painuu tai tuntuvasti routii tms, on vastuu mahdollisista vaurioista ja vahingoista yms. yksin tilaajalla.

Mikäli asennus tehdään tilaajan valmiille perustuksille, vastaa tilaaja luonnollisesti ristimitoista sekä sokkelin korkeusasemasta jne.  Mikäli kyseessä on asennus kantavalle sorakentälle tai esim. asfaltin päälle,  ankkurointi tehdään hallipaketin mukana tulevilla esisasennuskiiloilla (maakiilat), ellei tilausvaiheessa asiasta ole muuta erikseen kirjallisesti sovittu. Asennusolosuhteiden vaihdellessa asennus esiasennuskiiloilla  saatetaan todeta pysyvään käyttöön riittämättömäksi jolloin asiakkaan tehtäväksi jää mahdollisten esiasennuksen jälkeisten lisämassapainojen tai muun mahdollisesti tarvittavan lisäankkuroinnin suorittamisesta, ellei tätä erikseen tilata tehtäväksi Landtek Oy:n toimesta.

Tilaajan tulee huolehtia etukäteen siitä, että asennuspaikka on esteetön hallin asennuksen suorittamiselle. Kantavaa, suhteellisen tasaista vapaata tilaa tarvitaan hallirungon ulkopuolelle minimissään 4m jotta mm. kurottajalla kulku on mahdollista. Talviasennuksissa asennuspaikka tulee olla puhtaana jäästä ja lumesta vähintään 4m päässä hallirungon takaata ja molemmilta pitkiltä sivuilta. Hallityömaan etupuolella (ovipääty) avointa tilaa tarvitaan merkittävästi enemmän, jotta mm. turvalliselle kehien pulttaus -ja kurottajatyölle jää riittävästi tilaa. 

Mikäli pystytysryhmä asennusta tehdessä havaitsee asennuspaikalla asennuksen estävän / tai asennusta merkittävästi haittaavan poikkeaman mikä johtaa hallin asennuksen keskeytykseen tai viivästykseen, työn viivästymisestä/keskeytyksestä aiheutuvista kuluista vastaa tilaaja.

Tilaaja rakennuttajana vastaa myös hankkeensa mahdollisesti rakennusluvan edellyttämistä katselmuksista ja tarkastuksista sekä muista rakentajalle/rakennuttajalle kuuluvista velvoitteista. Asennustyön suorittaja, Landtek Oy vastaa asennusryhmänsä työturvallisuustekijöistä kuten asianmukaiset työvälineet, suojavarusteet, turvavaljaat jne. Landtek Oy vastaa myös hallityömaan loppusiivouksesta ja kuljettaa syntyneet pakkausjätteet yms. mukanaan asianmukaiseen loppukäsittelyyn.

Tilanteessa, jossa on tilaajan asennus ja Landtek Oy:n asennuskonsultointi

Tapauksissa, joissa tilaajalla on käytettävissään nostokalustoa ja riittävästi asennushenkilökuntaa (väh. 4 hlö) sekä nostokalustoa, voidaan asennus suorittaa myös Landtek Oy:ltä sovituksi ajaksi tilattavan asennuskonsultin opastuksella ja ohjauksessa. Tilaaja huolehtii tarvittavista työvälineistä, asianmukaisesta nostokalustosta, niiden käyttäjistä, työturvallisuusvaatimusten täyttämisestä jne. Ohjeellinen lista tarvittavista työvälineistä ja riittävästä nostokalustosta toimitetaan asiakkaalle erikseen.

Hallin siirto, edelleenmyynti  ja jälkikäteen rakennusluvan haku tms. dokumentaatio

Asiakkaan hakiessa rakennuslupaa, toimenpidelupaa tai muuta hallidokumentaatiota vaativaa toimenpidettä enemmän kuin kuusi kuukautta laskun päiväyksestä, Landtek Oy laskuttaa kaikki kertaalleen toimitettujen, puuttuvien / kadoksissa olevien, tai erikseen tehtävien asiakirjojen hankkimisesta/laatimisesta aiheutuneet kustannukset asiakkaalta (minimiveloitus 300 eur alv0%). Asiakkaan myöhemmin siirtäessä tai edelleen myydessä hallin, Landtek Finland Oy pyrkii edesauttamaan vanhojen rakennus-tai toimenpideluvassa tarvittavien asiakirjojen hankinnassa mutta kustannukset (minimiveloitus 300 eur alv0%+ asiakirjan teettämiskulut)  veloitetaan täysimääräisesti.

Takuu ja vastuut

Halleillamme on viiden (5v) vuoden takuu loppulaskun tai luovutuspäiväyksestä luettuna.Jos asiakas havaitsee tuotteessa virheen tai puutteen, pyrimme korjaamaan tilanteen niin pian kuin mahdollista. Tuotteen ongelmista tulee olla yhteydessä asiakaspalveluumme, autamme toki myöhemminkin. Jos vaikkapa trukinikuljettajalle sattuu vahinko ja kangas tai runko vaurioituu jne, teemme hallien huolto, siirto- ja korjauspalvelua. Meiltä saa rungon osia, paikkausmateriaalia, ja tulemme tottakai tarvittaessa vaihtamaan pressut jne. Ota rohkeasti yhteyttä asiakaspalveluumme, vahinkoja sattuu.Olemme luotettava toimija ja vastaamme tuotteemme laadusta. Takuu kattaa rungossa mahdollisesti ilmenneet valmistusvirheet ja esim. kuumasinkityksessä ilmenneet rakenteen kestävyyteen selkeästi vaikuttavat virheet yms. Takuu kattaa myös katekankaan kestävyyden, siinä mahdollisesti ilmenevät merkitykselliset tekniset virheet tai merkittävät epätasaiset värivirheet jne. Takuu ei koske ns. normaalia värien haalistumaa tai tuulen liian löysällä pidetylle katekankaalle aiheutumia hiertymiä tms. Takuu ei myöskään koske ovilaakereita, ovi- tai muita heloja.  Mikäli ongelma johtuu ulkopuolisesta vahingoista (esim. törmäys, maaperän merkittävä routiminen tai poikkeuksellisen sääilmiö, salaman isku, puun kaatuminen jne) tai kyse on asennusvirheestä, puutteellisesta huollosta tai käyttöohjeen vastaisesta käytöstä, se ei kuulu takuun piiriin. Mahdolliset välittömät ja välilliset vauriot/vahingot tai virheellinen/puutteellinen tuote korjataan tai korvataan uudella tuotteella. . Myyjän korvausvastuu on kaikissa   tapauksissa enintään asiakkaan hallista maksama summa.

Tilauksen peruuttaminen

Mikäli toimitus peruuntuu ennen hallin toimitusta asiakkaasta johtuvista syistä, Landtek Finland Oy pidättää oikeuden pidättää asiakkaalta tilausvahvistuksen yhteydessä maksetun 15% ennakko osuuden. Mikäli kyseessä on asiakkaan antamien erikoismittojen mukaan tehtävä halli tai erikoisvärein/painatuksin varustettu halli, pidätämme tilausvahvistuksen yhteydessä veloitetun 15%:n lisäksi kaikki peruuntumishetkeen mennessä syntyneet kustannukset. 

Muut ehdot

Tilatun hallikokonaisuuden valmistaminen alkaa, kun ennakkolasku 15 % kuittaantuu maksetuksi, samalla nämä tilaus- ja toimitusehdot katsotaan hyväksytyksi.

Omistusoikeus tuotteisiin siirtyy tilaajalle vasta koko kauppasumman tultua maksetuksi kaikissa tapauksissa.

© 2023 Landtek Finland Oy | 14500 Iittala

Toimitustavat

Tilauksemme toimittaa Matkahuolto. Kuljetuksissa noudatetaan Matkahuollon ehtoja. Toimitus- ja rahtikulut on kotimaassa ilmaiset yli 50 € (alv. 0 %) tilauksissa. Alle 50 € (alv. 0 %) ostoksista veloitamme 7,50€ + alv. toimituskulut.

Matkahuollon bussipaketti

Nopein toimitustapa. Valitessasi tämän, saat tuotteet noudettua lähimmästä Matkahuollon pisteestä parhaassa tapauksessa, jo tilaus-/lähetyspäivänä.

Matkahuollon Jakopaketti

Valitessasi Jakopaketin, Matkahuolto toimittaa lähetyksen tilaajan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen (arkipäivisin). Tämä on sinulle kaikkein vaivattomin tapa, mutta joudut ehkä odottamaan jakelua paikkakunnasta riippuen 1-3 arkipäivää tavallista bussipakettia pidempään.

Nouto varastolta

Voit halutessasi myös tulla hakemaan tuotteet myös varastollemme. Työskentelemme varastolla/pakkaamolla vain osapäiväisesti. Soita numeroon 040 128 0883 tai 040 931 0300  aina ennen tuloasi ja sovi noutoajankohta!  Varastomme osoite on Teollisuustie 9, 14500 Iittala. Tänne löydät helposti: Helsinki-Tampere moottoritien Iittalan Shell -rampilta on perille vajaa puoli kilometriä.

Ota yhteyttä

Täytä lomake niin annamme tarpeisiisi sopivan tarjouksen!

Yhteydenottopyyntö

Pressuhallin räätälöinti ja lisävarusteet

Landtek Hallien perustoimitus pitää sisällään kaiken tarvittavan kuten rungon, katteet, laakeroidun pressuoven, ilmanvaihtoventtiilit hallin päädyissä, helat ja muut tarvikkeet. Tilausvaiheessa tulee päättää vain leveys, pituus ja korkeus sekä väritys.

Halliin on saatavissa kuitenkin edullisesti sekä toiminnallisuutta että ulkonäköä lisääviä “lisävarusteita”.

Esittelemme tässä yleisimmät:

Pressuhallin räätälöinti ja lisävarusteet

Punamullan punainen, sininen, tumma ja vaalea harmaa sekä vihreä. (värimallit suuntaa antavat)

Halli on tilattavissa myös muissa väreissä (esim. yrityksen värin mukaan) Ei lisähintaa mikäli ko.väriä on toimittajallamme saatavissa. Toimitusajan pidentymiseen ilmoitetusta kannattaa varautua.

Lisämaksullisena värinä valikoimissa puolimatta Scantarp Military Green (armeijan vihreä, ks. viereinen kuva).

Hintaero vakioväriseen hallikokonaisuuteen +7%.

Hallien päätykolmioihin verkkomateriaalia olevat, tuuletusta tehostavat, kaarimalliset ikkunat molempiin päätyihin.

Kaari-Ikkunat : 4m ja 6m halleihin hinta 200€, 8m ja 10m leveät hallit 340€, sekä 12m leveään hallin 380€

Kaksiväripäädyissä oven yläpuolinen osa on katon kanssa samaa väriä.

Kaksiväripäädyt : 4m ja 6m leveissä halleissa lisähinta on vain 180€, isommat 8m ja 10m hallit 260€, sekä 12m leveään halliin 340€. Hinnat alv 0%.

Hallin vakiotoimitukseen kuuluu yksi sivulle liukuva laakeripukein varustettu PVC liukuoviverho lukittavin kääntösalvoin. Ratkaisu on edullinen ja toimiva. Rakenne on varmasti tuttu monille esim. rautakauppojen noutopihoilla olevista varastohalleista tai rekka-autojen kapelleista.

Halli on tilattavissa myös “läpiajettavana” jolloin hallin molemmat päädyt varustetaan toinenkin pääty ovivarustein.

Ovi voidaan tehdä molempiin päätyihin (PVC) : Hallien  ja pressutallien päätyihin voidaan tehdä vaikka erikokoiset ovet.

Ovivaihtoehtona on saatavissa myös  hallin sisään tai ulkopuolelle asennettavat metallirunkoiset, vesivanerilla verhoillut liukuovet. Haittapuolena on liukukiskon sekä ovien vaativa tilantarve, joka “syö” kulkuaukon kokoa. Tästä johtuen ratkaisua emme suosittele pienimpiin halleihin.

Ovikiskot voidaan isomman aukkoleveyden saamiseksi asentaa myös ulkopuolelle. Ovilehdet ja kiskot ovat siinä ratkaisussa kovilla ja ulkonäöllisesti rumia.

Vaneripintainen kova ovi : Saadaan sisälle, ulos tai kylkeen.

HUOM! Halleihimme on saatavissa monenlaisia myös nosto-ovia.  Mutta kuten tiedämme perinteinen nosto-ovi “syö” osansa hallin sisäpuolisesta hyötykorkeudesta.

Ovia on markkinoilla myös kevytrakenteisina rullaovina. Näiden ongelmana on tuulenpaineen kestävyys isoissa ovimitoissa joten niitä ei voi käytännössä hallikäyttöön asentaa.

Hinnoittelu on alihankkijamme erillisen tarjouksen perusteella aina tapauskohtaisesti.

Hallien ovipressuun ja takaseinään on tilattavissa tuuletusta ja myös hallista ulos näkyvyyttä lisääviä “verkkoikkunoita

Nämä vähentävät  samalla halliin kohdistuvaa tuulenpainetta (vrt. rauta -ja puutavarakauppojen noutopiharatkaisut).

Verkkoikkunat ovat usein tarpeen mm. eläinsuojissa, polttopuuvarastoissa jne.

Halliemme vakiotoimituksessa katto on kokonaisuudessaan valkoinen, mikä aikaansaa hallin sisään runsaan, tasaisen ja pehmeän valon. Toisaalta kokonaan valkoinen katto saattaa hallin sijoituspaikasta tai asiakkaan tahdosta johtuen “käydä silmään”. Näissä tilanteissa on mahdollista tilata hallin katto samalla värillä kuin hallin seinät yms pääväritys ja jättää hallin kattoon keskiosaan halutun kokoinen “valoaukko” antamaan sisäpuolista valoa.

Haluttaessasi on halleihin mahdollista tilata myös eri värinen katto, näin ollen hallin saa jossain tilanteissa sopimaan luonnollisemmin olemassa olevaan rakennuskantaan kuten kuvan tapauksessa jossa ei haluttu valkoista kattoa erottumaan kauniista pihamiljoostä hienokuntoisine peltikattoineen. Huom! Harmaa tai mikä muu tahansa väri valkoista lukuunottamatta ei laske valoa juuri läpi. Värillisestä katosta emme myöskään veloita lisähintaa.

Haluttaessasi “ryhdistää” hallin ulkonäköä entuudestaan, on halleihin tilattavissa valkoiset ulkonurkat. Ikään kuin ulkokulmien “vuorilaudat”.

Halleihin on mahdollista tilata tilausvaiheessa yrityksen nimi, tai joku muu mainosteksti.

Kysy myyjiltämme tarkemmin!

Rakenna oma halli minuutissa!

Kerro meille millainen halli sinulla on hakusessa niin teemme sinulle tarjouksen.

Aloita suunnittelu

Viimeksi katsotut tuotteet