CE-merkintä

CE MERKINTÄ ON PAKOLLINEN TERÄSRUNKOISISSA PRESSUHALLEISSA

Teräsrakenteisten kaari / pressuhallien kestävyyteen ja laatuun vaikuttava olennaisin osakokonaisuus on tallin / hallin runko. Rakennustuotteiden kantavien teräsrakenteiden kelpoisuuden osoittaa yhteiseurooppalainen CE- vaatimuksenmukaisuushyväksyntä.

Norske Veritas® yhtiö on tehnyt Landtek Hallien CE merkinnän mukaisen auditoinnin. Auditoinnin yhteydessä tarkastetaan tuotanto ja suunnittelu.  CE-merkinnän avulla valmistaja pystyy osoittamaan niin asiakkaalleen ja viranomaiselle, että tuote täyttää sitä koskevien EU:n direktiivien oleelliset turvallisuusvaatimukset. Landtek hallien valmistus  täyttää EN 1090-2 sekä EN 10025-2, S235 vaatimukset

Kaikkialla EU-alueella myytävien kantavien metallirakenteiden tekniseen turvallisuuteen ja tuotelaadun parantamiseen tähtäävä CE-merkintä edellyttää teräsrakenteiden valmistuksessa dokumentoitua laatujärjestelmää, sekä monia yksityiskohtaisia vaatimuksia. Tavoitteena on että vaaditut ominaisuudet on määritelty ja varmennettu yhdenmukaisella tavalla. Vaatimukset koskevat muun muassa tuotesuunnittelua, materiaaleja, mittojen toleransseja, rakenteen kantavuuksia, väsymislujuutta, hitsaajien pätevöintiä, tuotannon johtamista, koneiden ja laitteiden hyväksyntää, dokumentointia jne.

Sertifioidulla valmistajalla tulee olla ulkopuolisen hyväksymislaitoksen sertifioiman sisäisen laadunvalvontajärjestelmän lisäksi myös pakollinen ulkoinen, kolmannen osapuolen valvontajärjestelmä.

HUOM! Markkinoilla on vielä  etenkin aasialaisia ilman minkäänlaista hyväksyntää olevia teräs/putkirunkoisia pressuhalleja. Ne voidaan velvoittaa poistamaan markkinoilta missä hyvänsä EU:n alueella. Rakennusvalvonnat eri puolilla maata tulkitsevat asetuksia ja standardeja kirjavasti. Jatkossa standardin soveltamisala tulee yhä tarkentumaan. CE merkintää ja sen edellyttämää vaatimuksenmukaisuutta seuraavat mm. rakennusvalvontaviranomaiset ,vakuutusyhtiöt ja Tuoteturvallisuuskeskus TUKES.

Muista vastuusi ja tiedosta mitä olet hankkimassa.  Älä  ota tarpeetonta riskiä henkilö -tai omaisuusvahigoille.

Landtek Hall on saanut CE-merkinnän kesästä 2016 alkaen.