CE-merkintä

CE HYVÄKSYNTÄ ON PAKOLLINEN TERÄSRUNKOISISSA PRESSUHALLEISSA

Teräsrakenteisten kaari / pressuhallien kestävyyteen ja laatuun vaikuttava olennaisin osakokonaisuus on tallin / hallin runko. Rakennustuotteiden kantavien teräsrakenteiden kelpoisuuden osoittaa yhteiseurooppalainen CE- vaatimuksenmukaisuushyväksyntä.

CE-merkinnän avulla valmistaja pystyy osoittamaan niin asiakkaalleen ja viranomaiselle, että tuote täyttää sitä koskevien EU:n direktiivien oleelliset turvallisuusvaatimukset.

Kaikkialla EU-alueella myytävien kantavien metallirakenteiden tekniseen turvallisuuteen ja tuotelaadun parantamiseen tähtäävä CE-merkintä edellyttää teräsrakenteiden valmistuksessa dokumentoitua laatujärjestelmää, sekä monia yksityiskohtaisia vaatimuksia. Tavoitteena on että vaaditut ominaisuudet on määritelty ja varmennettu yhdenmukaisella tavalla. Vaatimukset koskevat muun muassa tuotesuunnittelua, materiaaleja, mittojen toleransseja, rakenteen kantavuuksia, väsymislujuutta, hitsaajien pätevöintiä, tuotannon johtamista, koneiden ja laitteiden hyväksyntää, dokumentointia jne.

Sertifioidulla valmistajalla tulee olla ulkopuolisen hyväksymislaitoksen sertifioiman sisäisen laadunvalvontajärjestelmän lisäksi myös pakollinen ulkoinen, kolmannen osapuolen valvontajärjestelmä.

CE-hyväksyntä on tullut pakolliseksi kantavia teräsrakenteita sisältävissä rakennustuotteissa. Tästä huolimatta markkinoilla on vielä niin kotimaisia kuin etenkin aasialaisia CE hyväksymättömiä teräsrunkoisia talleja ja halleja. Ne voidaan velvoittaa poistamaan markkinoilta missä hyvänsä EU:n alueella. Rakennusvalvonnat eri puolilla maata tulkitsevat asetuksia ja standardeja kirjavasti. Tulevaisuudessa standardin soveltamisala tulee yhä tarkentumaan.

Tilaajan ja hankkeeseen ryhtyvän on osaltaan huolehdittava siitä että kantavia teräsrakenteita sisältävät tuotteet ovat CE hyväksyttyjä. . CE hyväksyntää ja sen edellyttämää vaatimuksenmukaisuutta seuraavat mm. rakennusvalvontaviranomaiset ,vakuutusyhtiöt ja mm. Tuoteturvallisuuskeskus TUKES.

Tiedosta mitä olet hankkimassa ja muista  hallin oma käyttöturvallisuus, hallin edelleen myytävyys sekä jälleenmyyntiarvo ovat  CE-hyväksytyssä hallissa oleellisesti parempi. Landtek Hall on saanut CE-hyväksynnän kesästä 2016 alkaen.