“Älä astu miinaan”. Vaadi aito CE merkintä!

Rakennuslupaviranomaiset edellyttävät hallirakennuksilta aitoa CE-vaatimuksenmukaisuusmerkintää.  Merkintä osoittaa, että kantavat teräsrakenteet täyttävät niille asetetut suunnittelu ja lujuusvaatimukset.  Jos olet suunnittelemassa hallihankintaa, niin vaadi merkintä nähtäväksesi sekä itse tuotteessa että hallin mukana toimitettavana dokumentaationa.  Ilman merkintää olevat hallit ovat “lainsuojattomia”.  Villeiltä markkinoilta hankittu ilman aitoa CE-merkintää olevasta hallista voi äkkiä muodostua kallis riski. Mahdollinen kohtalokas ikävä henkilö -tai omaisuusvahinkoa aiheuttannut tapahtuma voi jäädä ilman  lain – tai vakuutuskorvauksen suojaa.  Lue CE merkinnästä lisää TÄSTÄ