Usein kysyttyä

Täältä löydät vastauksia usein kysyttihin kysymyksiin niin pressuhalleihin kuin pressutuotteisiin liittyen. Mikäli et löydät vastausta kysymykseesi,ota rohkeasti yhteyttä.

Pressuhallit

Tarvitseeko pressuhalli rakennusluvan?

Landtek pressuhallin/pressutallin rakennuslupa -tai toimenpidelupatarve vaihtelee eri paikkakunilla. Asiaan vaikuttaa mm. hallin koko, sijoituspaikka, naapurusto ja käyttötarkoitus jne.  Esim. tilapaiseen käyttöön tarkoitettu pressuhalli ei yleensä tarvitse minkäänlaista lupaa.  Parhaan vastauksen asiaan saa kun selvittää lupatarpeen  paikallisesta rakennusvalvonnasta.

Mikä on suurin pressuhalli minkä voitte valmistaa?

Olemme erikoistuneet pieniin ja keskisuuriin halleihin. Levein runkokoko tuotannossamme on 12m. Tulossa on tämän vuoden aikana uutuutena myös 16m leveä hallimalli. Pituuksia ja seinäkorkeuksia voimme kustakin hallileveydestä tehdä lukuisia eri vaihtoehtoja.

Mikä on suurin ovikoko, jonka pressuhalliin voi tehdä?

Hallin ovikokoa rajoittaa ainoastaan  hallin leveys ja samalla myös kattokaaren korkeus. Nyrkkisääntö on, mitä leveämpi ovi sitä matalampi sen täytyy olla.  Esimerkin omaisesti 10 metriä leveään hallin voimme tehdä vaikkapa  kuuden metrin leveän ja  neljä metriä korkean oven.  Jos tyydymme esim. neljä metriä leveään oveen, voi oviaukko olla lähes viisi ja puoli metriä korkea.

Voiko halliin tilata sivuoven?

Kyllä voi. Hallikoosta riippuen sivuoven leveys voi olla maksimissaan 4-5m leveä ja korkeus lähes sivuseinän korkeuden mukainen.

Kestääkö pressuhalli alueella esiintyvän lumikuorman ?

Kyllä kestää. Olemme vuosien saatossa valmistaneet ja myyneet ympäri Suomen satoja ja taas satoja Landtek-halleja.  Alkuvuosina malllistossamme oli  ainoastaan 1,75 kN/m2 lumikuorma maassa normitettua “sääsuojahallia”. Ydenkäkään valmistamme hallin emme tiedä pettäneen lumikuorman johdosta.  Nyt rakennuslupavaatimusten lisäännyttyä valittavana on myös  2.5kN/m2  ja jopa 3,5kN/m2 runkomallisto. Näin siis voimme  toteuttaa rakennuslupakelpoisen hallin  kaikille Suomessa esiintyville lumialueille.

Mikä erottaa Landtekin hallin muista kilpailijoista?

Monta tärkeää seikkaa: 1) Ensinnäkin hallin runkorakenteet ovat ristikkorakenteiset. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kaksi kaarta on päällekkäin ja niiden välissä on tarkasti mitoitetut ja asemoidut välisauvat. Tämä rakenne muodostaa ristikon ja tekee rakenteesta erittäin jäykän, paljon kuormitusta kestävämmän kuin osiensa summa. 2)Toinen merkittävä seikka on teräsristikoiden väleihin asennetut ruodeputket. Ruodeputket jäykistävät rakennetta, tasoittavat kuormitusta ja ennen kaikkea ehkäisevät kaarien välisien lumipussien muodostumisen (aivan kuten ruodelaudat huopakaton alapuolella). 3)Kolmas seikka on pyöreä kattorakenne.  Kaari on muotona huomattavasti jäykempi kuin suora lape ja se antaa sisäpuolella halliin samalla täyden hyötykorkeuden. Pyöreällä katolla ei myöskään lumi juuri viihdy. Pienikin tuuli sekä lämpötilan vaihtelu saa lumen liikkeelle liukkaalta PVC pinnalta.  4)Neljäs seikka  on suorat seinät jotka mahdollistavat täydet hyötyneliöt sisällä ja vastaavasti tilan säästön ulkopuolella tonttipinta-alassa.  Suora seinä pitää myös katolta liukuvan lumen etäämmällä seinärakenteesta. 5)Halleissamme on uppomenetelmällä tehdyt kunnolliset metalliosien sinkitykset, kaksinkertaiset PVC vahvikkeet kaarien kohdilla,  asiallisesti ja laadukkailla laakereilla varustetu liukuovet jne.  6) Eräs hyvin tärkeä seikka on myös se, että mallistomme täyttää viralliset rakennusnormit. Hallien mukana toimitamme rakennusluprosseissa tarvittavat julkisivut, pohjat ja leikkauspiirrokset sekä tarvittavat lujuuslaskelmat yms. 7) Mallistomme on saanut myös aidon CE-merkinnän vuodesta 2016 alkaen.  CE -merkintä velvoittaa omalta osaltaan myös laadukkaan, direktiivien mukaisen valvotun tuotannon ylläpitämistä. Lue lisää CE-merkinnän velvoitteista TÄSTÄ.

Kuinka pitkään pressut kestää?

Paksu polyestervahvisteinen PVC  pressu hyvin kiinnitettynä voi kestää 30 vuotta, jopa enemmänkin ( esim. isot varastoterminaalit).  Käyttämämme UV-suojattu 900gr/m2 pressumateriaali on parasta laatua, mitä tässä kokoluokassa on saatavissa. Sen odotettavissa oleva käyttöikä normiolosuhteissa on n.15-25 vuotta, jopa enemmän. ( Samaa pressulaatua käytetään mm. rekka-autojen pressukapelleissa joissa tuuli -ja UV -kuorma ovat jatkuvaa)

Kestävyyteen vaikuttaa olennaisesti miten kireänä pressun pitää. Löysä pressu ajan saatossa nirhautuu puhki. Vaikka pressuissamme on kattokaarien kohdille laminoitu kaksinkertaiset PVC kankaat, niin silti katteen kireydestä kannattaa huolehtia.  Löysä pressu  aiheuttaa myös katolle muodostuvia tarpeettomia “jää/lumipusseja” jotka lisäävät kattokuormaa ja lyhentävät pressujen käyttöikää.

Voiko pressuja  korjata?

PVC hallien katteisiin tulleita vaurioita voi materiaalista riippuen pikakorjata esim UV-suojatulla teipillä tai pidempiaikaisesti ja luonnollisesti työläämmin PVC-muoville soveltuvilla liima-aineilla ja samaa pressumateriaalia olevalla paikkauskankaalla. PVC kuumasaumaaminen on varmin tapa mutta vaatii ammattilaisen taitoja. Isomman vahingon sattuessa toimitamme myös kaikkiin Landtek Hall PVC halleihin rungon osia tai tarvittaessa vaikka kokonaan uuden katteen. Katteiden vaihto on operaationa suhteellisen helppo.

Onko hallillanne takuuta?

Olemme luotettava pitkän historian omaava  toimija ja tavoitteenamme on pitää maineestamme huolta ja olla ylpeitä tuotteistamme myös tulevaisuudessa. Halleillamme on 5 vuoden takuu, niin pressuilla kuin myös runkorakenteilla. Käytännössä jämerä kuumasinkitty runko tulee kestämään varmasti ainakin kaksi “pressusukupolvea”:)) .  Pressujen kestävyydestä olikin puhetta jo tuossa ylempänä. Vahinkotapauksessa toimitamme halleihin runkorakenteisiin liittyviä varaosia sekä pressumateriaalia paikkauksee tai tarvittessa kokonaan uusia pressuosia.

Mitä rakennusluvassa vaadittavia piirustuksia / dokumentteja hallitoimitukseen kuuluu?

Toimitamme hallipaketin mukana pääpiirustuksista  vakiomuotoiset pohja, leikkaus ja julkisivukuvat, sekä hallin katto-ja seinäristikoiden rakennekuvat kuormituskaavioineen. Lisäksi toimitamme myös tyyppikuvat tavanomaisista perustustavoista sekä hallin CE-merkintätodistuksen.

Miten pressuhalli ankkuroidaan maahan kiinni?

Hallien ja tallien pystytystä varten hallipakettiin kuuluu maahan lyötävät  ankkurointikiilat ( hallin koosta riippuen niiden pituus on 60-80cm).  Näillä  hallin ja sääsuojan  saa esiasennettua useipmpiin alustoihin melkoisen vankasti. Tiivistetty sora/murskepatja on erinomainen alusta hallillemme.  Olosuhteista, hallin koosta ja käyttötarkoituksesta riippuen voidaan hallin ankkurointia varmistaa helposti esim. massapainoilla ( betonipainot).  Halli voidaan myös kiinnittää yksinkertaisesti esim. “ratapölkkyihin”,  betonipaaluihin, betonileegoihin, betonilaattoihin jne.   Ankkuroinnissa voi käyttää hyvin myös esim. kierrettäviä kierrepaaluja joiden hinta on vuosien saatossa melkoisesti kohtuullistunut.  Toki hallille voi rakentaa myös perinteisen antura+sokkelirakenteen.

Jokainen asennuspaikka on omanlaisensa. Maaperä ja tuuliolosuhteet vaihtelevat. Perustamistapa on  valittava paikallisten vaatimusten ja omien mieltymysten mukaan. Rakennuslupakohteissa asiasta  viime kädessä päättää omistajan lisäksi hankkeen pääsuunnittelija sekä oman alueen rakennustarkastaja.

Miten pressuhalli pystytetään?

Hallieemme pystyttäminen on suhteellisen yksinkertaista.  Hallin osakomponentit ovat selkeitä ja isokokoisia. ( ei siis merikonttiin pakattuja ahtaasti pakattuja pahvilaatikoita joissa satoja pikku pikku osia)  Esim hallin kaarikoostuu kolmesta osasta. Seinäosa, kattokaari ja seinäosa. Ne pultataan yhteen ja nostetaan pystyyn. Sokkeliputket ovat myös mahdollisimman pitkiä jotta väärin kokoamisen riski olisi pieni.  Kattoruodeputket ladotaan kaarien väliin valmiisiin holkkeihin jne.  Kaikki on suhteellisen helppoa ja selkeää mutta aina tietysti ensikertalaiselle joskus työlästä ja aikaa vievää.  Pienemmät 4 ja 6m leveät hallit   ovat monelle asiakkalle vielä ns. itse helposti pystyttettäviä. Isommat hallit  vaativat jo enempi voimaa, ulottuvia nostureita jne.  joten suosittelemme tilamaan isommat hallit valmiiksi toimitettuna ja toimestamme pystytettynä.  Yhtenä vaihtoehtona on halli pystytetään  asiakkaan toimesta, mutta meiltä sovituksi ajaksi tilatun asennuskonsultin opastuksella ja avustuksella. Itsepystyttäjälle   toimitamme hallien mukana yksinkertaisen hallin pystytystä koskevan yleisohjeen.  Erittäin hyvän käsityksen pienen hallin pystytysvaiheista saa 4×8 hallin pystytysoppaasta. Video aukeaa TÄSTÄ   Netistä löytyy   myös video 8×12,5 m Landtek hallin pystytyksestä. Video aukeaa TÄSTÄ .  Tunnemme hallimme läpikotaisin joten voimme antaa tarvittaessa “pystytysapua”  myös puhelimitse.

Voiko hallin asentaa korotetun sokkelin päälle?

Kyllä voi. Aivan pienemmistä auto – tai traktoritallista lähtien voi hallin pystyttää vaikkapa kiertotaloutta edistävästi  ylijäämäbetonista tehtyjen betonipalkkien/betonileegojen päälle. Olemme tehneet useita halleja mm. hiekoitushiekan varastohalleiksi jossa on 1-2m korkea betonileegoista ladotut sokkeliseinät. Näin hallin hiekkatilavuutta on voitu merkittävästi nostaa ja massiivibetoniset seinät toimivat samalla erinomaisina “puskuseininä” hiekkaa lastattessa.

Mitä huoltotoimenpiteitä pressuhalli vaatii?

Landtek hallin vuosittainen huoltotarve on hyvin vähäinen. Ei rännien tyhjennyksiä, ei katto eikä ulkomaalauksia, ei salaojakaivojen tms. tarkastuksia. Yksi tärkeä halliemme aika ajoin tehtävä tarkistus  on pressujen ja ankkuroinnin kiinnitys/ kireyden tarkistus. Olosuhteissa joissa hallin ympäristössä on erityistä pressujen likaantumista  aiheuttavaa toimintaa tai puustoa josta pressuihin tarttuu mahlaa , pihkaa tai muuta vastavaa niin katteen pesu voi aika ajoin olla tarpeen.  Ovihelojen toiminta on myös hyvä tarkistaa jotta kovien tuulien aikaan ovien lukitus toimii.

Mitä värejä  on saatavissa?  Voiko hallin tilata omalla logolla?

Halliemme perusvärejä on viisi.  Vihrä, Sininen, Punamulta, Vaalea harmaa ja Tumma harmaa. Erikoisvärje on myös saatavissa. Kysy!  Hallin ovet voivat olla samaa väriä kuin seinät tai hieman enemmän ilmettä saa jos ovipressun väriksi valitsee esim. harmaan.  Myös hallin “päätykolmiot” voi tilata pienellä lisäpanostuksella vaikkapa valkoiseksi tai vaalean harmaaksi. Näillä, samoin kuin tuuletusta lisäävillä verkkoikkunaratkaisuilla saa halliin vaivattomasti ja edullisesti lisää toiminnallisuutta ja ilmettä. Hallien kattoväri on vakiotoimituksessa valkoinen. Tämä on erittäin käytännöllinen ratkaisu koska valkoinen on ainoa PVC pressuväri joka antaa hallin sisään tasaisen mukavan valoisuuden.

Halliin voi tilata pienellä lisäkustannuksella myös yrityksenne logotekstin jne. Kysy myyjiltämme tarkemmin.

Minkälaisia ovivaihtoehtoja on saatavissa?

Halli toimitetaan vakiona sivulle liukuvalla laadukkailla laakereoidulla pressuovella.  Se on monessa tapauksessa  edullinen ja käytännöllinen ratkaisu. Halliin on mahdollista tilata myös sivulle liukuvat teräskehyksellä varustetut levyovet tai jopa upeat, mutta arvokkaat ylös rullautuva alumiiniovet.  Kysy tarkemmin myyjiltämme

Miten pressuhalli tilataan & toimitetaan

Varastossa olevat hallit voidaan ostaa vaikkapa  suoraan verkkokaupasta. Kauppa voidaan sopia myös puhelimessa ja vahvistaa sähköpostitse jne.

Halli tulee olla maksettu ennen toimitusta.  Tilanteessa jossa halli tilataan asiakkaan mittojen, väri -ja oviratkaisujen mukaan maksetaan tilausvahvistuksen yhteydessä 15% ennakko, jolloin halli laitetaan tuotantoon.  Hallin valmistumisen jälkeen maksetaan loppuosa 85% jolloin halli voidaan asiakkaan toimesta noutaa meiltä Iittalan varastolta. Kuljetusliikkeenä käytämme pääsääntöisesti Suomen Kaukokiitoa.  Jos hallin pystytys on tilattu meiltä,  tuomme hallin yleensä mukanamme ja hallin loppuosa sekä pystytystyö laskutetaan kun halli on valmis. Leasing rahoituksella hankittavassa hallissa halli laitetaan tuotantoon rahoituspäätöksen hyväksymisen sekä 15% ennakon maksun jälkeen. Tarkemmat tiedot toimitusehdoista löytyy TÄSTÄ

Mikä on hallin keskimääräinen toimitusaika

Hallit valmistetaan tilausjärjestyksessä ja  toimitusaika vaihtelee hieman sesonkien mukaan. Syysaikaan joudumme valitettavasti varautumaan jopa kahden kuukauden tuotantoaikaan. Hiljasempaan aikaan toimitusaika vaihtelee 4-6 vikkon välillä. Tietysti hieman hallin koosta riippuen.

Pressutuotteet

 

Ostanko sian säkissä?

Meiltä ei tarvitse ostaa ns. ”sikaa säkissä”, ja toivoa että kestäisipä tämäkin pressu, tai muu myymämme tuote edes ensi talven. Jokainen myyntiin ottamamme tuote tulee olla ja on käyttötarkoitukseensa sopiva ja kestää “normaalia /ohjeen mukaista” käyttöä sen mitä luvataan.

Kuinka pitkään pressut kestää?

Suojapeitteiden kestävyyteen vaikuttaa ratkaisevasti se,  mitä ollaan suojaamassa, mitä/ minkä kokoista pressua ollaan käyttämässä ja ennen kaikkea, miten pressu on asennettu ja kiinnitetty. Olennaista on käyttää oikean kokoista, kyseiseen käyttötarkoitukseen soveltuvaa suojapeitettä. Mitoiltaan liian suuri peite on vaikea kiinnittää asianmukaisesti ja liialliset liepeet vain makaavat maassa ja lepattavat tuulessa. Lisäksi on muistettava, että hyvän suojauksen avain on riittävän ilmankierron varmistaminen. Toiseksi, pressun kiinnitys on tehtävä riittävällä huolellisuudella ja kaikki peitettä vaurioittavat terävät kulmat on “pehmustettava”. Asianmukaisella käytöllä jokainen suojapeitteemme kestää vähintään sen ajan, jonka kyseisen tuotteen UV- käyttöiäksi on tuotetiedoissa mainittu.

Ota huomioon aina kolme asiaa!

A. OLOSUHTEET!   (tuuli, suojattavan tuotteen muodot, jne)

B. OIKEAT TARVIKKEET!  (oikean kokoinen, käyttötarkoitukseen sopiva peite ja asianmukaiset kiinnitysvälineet -ja tavat)

C. ASENNE!  (Muista kohdat A ja B . Tee asennustyö huolella ja käy aika-ajoin tarkistamassa kiinnitykset)

Voiko pressuja  korjata?

Pressuihin kuten PVC hallien katteisiin tulleita vaurioita, voi materiaalista riippuen pikakorjata, esim. UV-suojatulla teipillä tai pidempiaikaisesti, ja luonnollisesti työläämmillä PVC-muoville soveltuvilla liima-aineilla ja paikkauskankailla. PVC- kuumasaumaaminen on varmin tapa, mutta se vaatii ammattilaisen taitoja. Isomman vahingon sattuessa, toimitamme myös kaikkiin Landtek Hall PVC- halleihin rungon osia, tai tarvittaessa vaikka kokonaan uuden katteen.

Onko tuotteillanne takuuta?

Lukemattomista suojapeitteiden käyttötavoista -ja olosuhteista johtuen, ei tuotteillemme voi yksiselitteistä käyttötakuuta myöntää. Kuitenkin aina, ja kaikissa tapauksissa vastaamme edustamiemme tuotteiden luvatusta UV- takuusta, sekä mahdollisista valmistusvirheistä. Tällaisissa tapauksissa ota meihin reilusti yhteyttä. Säilytä kuitti / lasku  mahdollista takuukäsittelyä varten. Huomaa, että pressujen käyttöikään vaikuttaa ratkaisevasti mm. se, kuinka huolella asennus on tehty ja ennen kaikkea kuinka kireällä kate pidetään, ja onko suojattavassa alustassa teräviä reunoja tai hankaavia kohtia. Löysänä oleva paksukin pressu hiertyy puhki lyhyessäkin ajassa. Toisaalta huolella asennettu ja jälkikiristetty ammattilaadun PVC ,voi hyvinkin palvella jopa 25 vuotta. Pressutuotteiden käyttöikään vaikuttaa olennaisesti, myös auringon ultraviolettivalon määrä. Pressutuotteissamme on UV-suojaus, mutta siitä huolimatta käyttöikään vaikuttaa pressun saama UV-valon määrä.

Mitkä ovat tuotteiden lähetyskustannukset?

Tavoitteenamme on, että meiltä ostaminen on helppoa ja suoraviivaista. Haluamme, että asiakas tietää jo alkumetreillä, mitä tuotteemme maksaa kaikkine päivineen, myös kotiin toimitettuna. Siirryimme jo vuonna 2016 alkaen  pressutuotteissamme  rahtivapaisiin toimituksiin.Uskomme, että on sekä ostajalle ja myyjälle  selvää, että pienten tilausten toimituskustannukset ovat suhteellisesti suuret. Tästä syystä rajasimme rahtivapausrajan 50€ ylittäviin tilauksiin. Toimitamme tietysti myös sitä pienemmät tilaukset, mutta niistä joudumme veloittamaan 7,50€ toimitusmaksun. Silloinkin saat vapaasti valita, toimitetaanko tuote jakopakettina kotiin, vaiko nopeampana bussipakettitoimituksena lähimpään Matkahuollon pisteeseen.

Miksi peritte jossakin tapauksissa pakkauslisää?

Pyrimme pitämään lähetyskustannukset kurissa ja varaston siistinä. Varasto -ja pakkaustyö on kustannus, joka lisääntyy jos joudumme availemaan tehdaspaketteja ja pakkaamaan tuotteet uudelleen. Tästä syystä joudumme veloittamaan pienen lisämaksun, mikäli haluat tilata myyntierästä / tehdaspaketista poikkeavia tuotemääriä.

Miten tilaan ja miten maksan?

Lue lisää myynti-ja toimitusehdoista TÄSTÄ

Voinko palauttaa ostamani tuotteet

Tavoitteenamme on mahdollisimman turvallinen kaupankäynti. Pyrimme  luonnollisesti siihen, että tuote vastaa mahdollisimman kattavasti niitä tietoja joita olemme antaneet. Mikäli syystä tai toisesta haluat kuitenkin palauttaa / peruuttaa kaupan, kuluttaja-asiakkaillamme on luonnollisesti kuluttajasuojalainmukainen 14 päivän aika perua kauppa, ja palauttaa tilatut käyttämättömät tuotteet meille. Muista tehdä peruutusilmoitus ajoissa!

Ota yhteyttä