Pressuhallien sekä halliasennusten tilaus- ja toimitusehdot

Yleiset ehdot   

Hallin toimitusaika on varastossa olevissa halleissa n. 2-4 päivää, tilaushalleissa hallin koosta ja sesongista riippuen n. 2 kuukautta tilausvahvistuksesta (maksuehto). 

Hallitilauksen maksuehto on 15 % ennakko kaupan sovitusta loppusummasta, mikä toimii tilausvahvistuksena. Ennakkomaksun tullessa suoritetuksi  tilaus siirretään välittömästi tuotantoon. Loppuosa 85 % laskutetaan kun halli on valmistunut toimitettavaksi.

Mikäli hallille on tilattu asennus, loppuosa 85 % laskutetaan kun halli on asennettu ja luovutettu. Mikäli asennus (asennusaika norm. 1-4 päivää) on tilattu Landtek Oy:ltä ja sovittu asennuksen alku viivästyy tilaajasta johtuvista syystä, on Landtek Finland Oy oikeutettu laskuttamaan tilaajalta hallin maksamattoman loppuosuuden. Tällöin asennustyön osuus laskutetaan erikseen pystytyksen valmistuttua. 

Asiakkaan hallin valmistumisesta annetun ilmoituksen jälkeen halli on noudettava tai järjestettävä kuljetus 14 vrk kuluessa ellei muuta asiasta ole sovittu. Halli tulee olla kokonaan maksettu ennen lastausta.

Tilaaja hyväksyy, että Landtek Finland Oy voi tarkistaa tilaajan luottotiedot. Mikäli luottotietomerkinnöissä on epäselvää, on Landtek Finland Oy oikeutettu laskuttamaan tilaajalta maksuehdosta poiketen 50 % kaupan sovitusta loppusummasta tilausvahvistuksen vakuudeksi.

Hallin vastaanotto ja rahdin purku

Asiakkaan tulee varmistaa, että annettuun puhelinnumeroon saadaan yhteys, kun hallitoimitus on tulossa. Tilaaja huolehtii kuorman purkuun soveltuvan kaluston järjestämisestä toimitusosoitteeseen, ellei asiasta ole erikseen sovittu. Pakettien päälle lastaaminen on ehdottomasti kielletty. Vastaanottaessaan hallitoimitusta, tulee tilaajan tarkistaa toimitus huolella. Mikäli toimituksessa havaitaan vaurioita, tulee tilaajan ensitilassa tehdä reklamaatio kuljetuksesta kuljetusyhtiöön sekä Landtekin Finland Oy:n asiakaspalveluun.

Toimitukseen kuuluvat dokumentit

Hallitoimitukseen kuuluu seuraavat vakiodokumentit: pääpiirustuksista (ns. arkkitehtikuvat) ns. tyyppikuvin hallin pohja, -leikkaus ja julkisivukuvat, sekä hallin katto- ja seinäristikoiden rakennekuvat kuormituskaavioineen/-laskelmineen, ilman asiakkaan kohdetietoja kuten nimiö-, ilmansuunta- ja värimerkintöjä. Nämä tiedot ja mm. asemapiirros on asiakkaan tai asiakkaan pääsuunnittelijan lisättävä rakennuslupaa / toimenpidelupaa haettaessa.

Toimitamme lisäksi kolme tyyppikuvaa hallin tavanomaisista perustutustavoista / ankkuroinnista sekä CE-merkintätodistuksen. Norske Veritas® on tehnyt halliemme CE-merkinnän mukaisen auditoinnin. Auditoinnin yhteydessä tarkastetaan tuotanto ja suunnittelu. Veritas myös tekee tehtaalle säännöllisiä tarkastuskäyntejä laadun ja auditioinnin ehtojen noudattamisen valvomiseksi. Hallin itse pystyttäjiä varten toimitamme hallin pystytyksestä suomenkielisen yleisohjeen sekä ohjeistuksen hallin huollosta/käytöstä.

Huom! Rakennus- tai toimenpidelupaa haettaessa: toimitukseen /piirustuspakettiin ei kuulu tonttikohtaista asemapiirrosta, eikä asennuspaikkaan soveltuvaa perustamistapasuunnitelmaa yms. Mikäli asiakas haluaa rakennuslupakuvapaketin ennen kauppaan veloitamme paketista 300,00€+ alv. Summa hyvitetään kaupan yhteydessä.  Landtek Oy ei myöskään järjestä lupaprojektiin pääsuunnittelijaa, mahdollista päärakennesuunnittelijaa tai vastaava mestaria jne. (yleensä lähipaikkakunnilta). Niiden tarve ja määrä riippuu sekä paikkakunnan lupaviranomaisesta että tilaajan valitsemasta pääsuunnittelijasta. Mikäli hankkeessa tarvitaan lisämateriaalia halliemme teräsrakennesuunnittelijalta, niin pyynnön niille tekee rakennuttaja tai rakennuttajan edustaja lupapisteen kautta. Teräsrakennesuunnittelija lisää rakennusluvalle tarvittavat lisädokumentit, sekä mahdollisesti vaadittavat opintotodistukset, CV:n yms, suoraan lupapisteeseen. Niinsanottuihin siirrettäviin sääsuojiin ei ole kaikkiin runkokokoihin saatavissa rakenne ja kuormituskaavioita.

Tilanteessa, jossa Landtek Oy:ltä on tilattu hallin asennus

Tilaaja vastaa ennen asennusta asennuspaikan pohjista, maaperän kantavuudesta, hallin asennuspaikan merkitsemisestä, etäisyyksistä rajoihin, muihin rakennuksiin jne. Tilaaja vastaa myös mahdollisille maanalaisille kaapeleille, vesijohto ja viemäriputkille jne käyvistä vahingoista, joten niiden sijainti tulee olla etukäteen merkattuna. Hallin tulisi olla hieman ympäröivää maastoa ylempänä jotta katto- ja muut hulevedet eivät hankaloita hallin käyttöä. Pohjien korkeudessa mittapoikkeama voi olla max +- 30mm. Tämän ylittävät pohjan mittapoikkeamat eivät estä asennusta, mutta tämä voi kuitenkin heikentää hallin ulkonäköä ja käytettävyyttä sekä myös jossain tapauksissa rasittaa hallin rakenteita. Pintakaatoa ei saa olla hallin alla kuin yhteen suuntaan. Mikäli mittapoikkeamat ovat edellä mainittuja suurempia ( tai esim. asennuspaikan pohja painuu tai tuntuvasti routii tms, on vastuu mahdollisista vaurioista ja vahingoista yms. yksin tilaajalla.

Mikäli asennus tehdään tilaajan valmiille perustuksille, vastaa tilaaja luonnollisesti ristimitoista sekä sokkelin korkeusasemasta jne.  Mikäli kyseessä on asennus kantavalle sorakentälle tai esim. asfaltin päälle,  ankkurointi tehdään hallipaketin mukana tulevilla esisasennuskiiloilla (maakiilat), ellei tilausvaiheessa asiasta ole muuta erikseen kirjallisesti sovittu. Asennusolosuhteiden vaihdellessa asennus esiasennuskiiloilla  saatetaan todeta pysyvään käyttöön riittämättömäksi jolloin asiakkaan tehtäväksi jää mahdollisten esiasennuksen jälkeisten lisämassapainojen tai muun mahdollisesti tarvittavan lisäankkuroinnin suorittamisesta, ellei tätä erikseen tilata tehtäväksi Landtek Oy:n toimesta.

Tilaajan tulee huolehtia etukäteen siitä, että asennuspaikka on esteetön hallin asennuksen suorittamiselle. Kantavaa, suhteellisen tasaista vapaata tilaa tarvitaan hallirungon ulkopuolelle minimissään 4m jotta mm. kurottajalla kulku on mahdollista. Talviasennuksissa asennuspaikka tulee olla puhtaana jäästä ja lumesta vähintään 4m päässä hallirungon takaata ja molemmilta pitkiltä sivuilta. Hallityömaan etupuolella (ovipääty) avointa tilaa tarvitaan merkittävästi enemmän, jotta mm. turvalliselle kehien pulttaus -ja kurottajatyölle jää riittävästi tilaa. 

Mikäli pystytysryhmä asennusta tehdessä havaitsee asennuspaikalla asennuksen estävän / tai asennusta merkittävästi haittaavan poikkeaman mikä johtaa hallin asennuksen keskeytykseen tai viivästykseen, työn viivästymisestä/keskeytyksestä aiheutuvista kuluista vastaa tilaaja.

Tilaaja rakennuttajana vastaa myös hankkeensa mahdollisesti rakennusluvan edellyttämistä katselmuksista ja tarkastuksista sekä muista rakentajalle/rakennuttajalle kuuluvista velvoitteista. Asennustyön suorittaja, Landtek Oy vastaa asennusryhmänsä työturvallisuustekijöistä kuten asianmukaiset työvälineet, suojavarusteet, turvavaljaat jne. Landtek Oy vastaa myös hallityömaan loppusiivouksesta ja kuljettaa syntyneet pakkausjätteet yms. mukanaan asianmukaiseen loppukäsittelyyn.

Tilanteessa, jossa on tilaajan asennus ja Landtek Oy:n asennuskonsultointi

Tapauksissa, joissa tilaajalla on käytettävissään nostokalustoa ja riittävästi asennushenkilökuntaa (väh. 4 hlö) sekä nostokalustoa, voidaan asennus suorittaa myös Landtek Oy:ltä sovituksi ajaksi tilattavan asennuskonsultin opastuksella ja ohjauksessa. Tilaaja huolehtii tarvittavista työvälineistä, asianmukaisesta nostokalustosta, niiden käyttäjistä, työturvallisuusvaatimusten täyttämisestä jne. Ohjeellinen lista tarvittavista työvälineistä ja riittävästä nostokalustosta toimitetaan asiakkaalle erikseen.

Hallin siirto, edelleenmyynti  ja jälkikäteen rakennusluvan haku tms. dokumentaatio

Asiakkaan hakiessa rakennuslupaa, toimenpidelupaa tai muuta hallidokumentaatiota vaativaa toimenpidettä enemmän kuin kuusi kuukautta laskun päiväyksestä, Landtek Oy laskuttaa kaikki kertaalleen toimitettujen, puuttuvien / kadoksissa olevien, tai erikseen tehtävien asiakirjojen hankkimisesta/laatimisesta aiheutuneet kustannukset asiakkaalta (minimiveloitus 300 eur alv0%). Asiakkaan myöhemmin siirtäessä tai edelleen myydessä hallin, Landtek Finland Oy pyrkii edesauttamaan vanhojen rakennus-tai toimenpideluvassa tarvittavien asiakirjojen hankinnassa mutta kustannukset (minimiveloitus 300 eur alv0%+ asiakirjan teettämiskulut)  veloitetaan täysimääräisesti.

Takuu ja vastuut

Halleillamme on viiden (5v) vuoden takuu loppulaskun tai luovutuspäiväyksestä luettuna.Jos asiakas havaitsee tuotteessa virheen tai puutteen, pyrimme korjaamaan tilanteen niin pian kuin mahdollista. Tuotteen ongelmista tulee olla yhteydessä asiakaspalveluumme, autamme toki myöhemminkin. Jos vaikkapa trukinikuljettajalle sattuu vahinko ja kangas tai runko vaurioituu jne, teemme hallien huolto, siirto- ja korjauspalvelua. Meiltä saa rungon osia, paikkausmateriaalia, ja tulemme tottakai tarvittaessa vaihtamaan pressut jne. Ota rohkeasti yhteyttä asiakaspalveluumme, vahinkoja sattuu.Olemme luotettava toimija ja vastaamme tuotteemme laadusta. Takuu kattaa rungossa mahdollisesti ilmenneet valmistusvirheet ja esim. kuumasinkityksessä ilmenneet rakenteen kestävyyteen selkeästi vaikuttavat virheet yms. Takuu kattaa myös katekankaan kestävyyden, siinä mahdollisesti ilmenevät merkitykselliset tekniset virheet tai merkittävät epätasaiset värivirheet jne. Takuu ei koske ns. normaalia värien haalistumaa tai tuulen liian löysällä pidetylle katekankaalle aiheutumia hiertymiä tms. Takuu ei myöskään koske ovilaakereita, ovi- tai muita heloja.  Mikäli ongelma johtuu ulkopuolisesta vahingoista (esim. törmäys, maaperän merkittävä routiminen tai poikkeuksellisen sääilmiö, salaman isku, puun kaatuminen jne) tai kyse on asennusvirheestä, puutteellisesta huollosta tai käyttöohjeen vastaisesta käytöstä, se ei kuulu takuun piiriin. Mahdolliset välittömät ja välilliset vauriot/vahingot tai virheellinen/puutteellinen tuote korjataan tai korvataan uudella tuotteella. . Myyjän korvausvastuu on kaikissa   tapauksissa enintään asiakkaan hallista maksama summa.

Tilauksen peruuttaminen

Mikäli toimitus peruuntuu ennen hallin toimitusta asiakkaasta johtuvista syistä, Landtek Finland Oy pidättää oikeuden pidättää asiakkaalta tilausvahvistuksen yhteydessä maksetun 15% ennakko osuuden. Mikäli kyseessä on asiakkaan antamien erikoismittojen mukaan tehtävä halli tai erikoisvärein/painatuksin varustettu halli, pidätämme tilausvahvistuksen yhteydessä veloitetun 15%:n lisäksi kaikki peruuntumishetkeen mennessä syntyneet kustannukset. 

Muut ehdot

Tilatun hallikokonaisuuden valmistaminen alkaa, kun ennakkolasku 15 % kuittaantuu maksetuksi, samalla nämä tilaus- ja toimitusehdot katsotaan hyväksytyksi.

Omistusoikeus tuotteisiin siirtyy tilaajalle vasta koko kauppasumman tultua maksetuksi kaikissa tapauksissa.

© 2023 Landtek Finland Oy | 14500 Iittala

Ota yhteyttä