Pressuhallin rakentamisen ympäristövaikutus

Hiilineutraliuteen pyrkiminen on yhä tärkeämpää yritysten, kuntien ja kaupunkien päätöksenteossa.

Hiilipäästöjen minimointi on avainroolissa ilmastonmuutoksen ja ilmaston lämpenemisen hillitsemisessä.Landtek Hallit kangaskatteisina teräshalleina edustavat pienintä mahdollista hiili /ympäristökuormaa rakentamisessa:

 

Rakentamisen aiheuttamien päästöjen vähentäminen  on merkittävin  asia johon valinnoilasi pystyt itse yrityksenä ja/tai henkilönä vaikuttamaan!

Jos olet tekemässä investointipäätöstä niin mieti tarkkaan voisiko todella vähähiilinen Landtek halli olla  tarpeisiisi riittävä. Se on lisäksi hyvin vaivaton ja taloudellinen ratkaisu.  Mm. siirrettävyys ja eteenpäin myytävyys oman käyttötarpeen mahdollisesti päättyessä on Landtek hallien  lyömättömiä etuja.  Yksinketaisimmallan hallin perustustaminen ei aiheuta ympäristölle juuri minkäänlaisia ympäristömuutoksia.  Vastaavasti hallin käytön päätyttyä purkukustannukset ovat hyvin edulliset ja alkuperäinen asennuspaikka ennallistuu itsekseen jälkiä jättämättä.   Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää.

 

Landtek Oy pyrkii myös omassa toiminnassaan pienentämään ympäristökuormaa.  Toimitilamme hakelämmitys, led valaistus sekä vireillä oleva aurinkopaaneelisto ovat tästä eräitä esimerkkejä. Varasto /konehalleina  käytössämme on luonnollisesti ympäristöä hellästi kohtelevia Landtek halleja.