Vihreä muutos

Hiilineutraliuteen pyrkiminen on yhä tärkeämpää yritysten, kuntien ja kaupunkien päätöksenteossa.

 

Hiilipäästöjen minimointi on avainroolissa ilmastonmuutoksen ja ilmaston lämpenemisen hillitsemisessä.Landtek Hallit kangaskatteisina teräshalleina edustavat pienintä mahdollista hiili /ympäristökuormaa rakentamisessa:

Landtek Finland Oy 2023

 

Rakentamisen aiheuttamien päästöjen vähentäminen  on eniten vaikuttava  ilmastonmuutoksen torjuntatoimi johon voit itse valinnoillasi  vaikuttaa!

Jos olet tekemässä investointipäätöstä niin mieti tarkkaan voisiko todella vähähiilinen Landtek halli olla  tarpeisiisi riittävä. Se on myös vaivaton ja taloudellinen järkiratkaisu.

 

Landtek Oy pyrkii myös omassa toiminnassaan pienentämään ympäristökuormaa.  Toimitilamme hakelämmitys, led valaistus sekä vireillä oleva aurinkopaaneelisto ovat tästä eräitä esimerkkejä. Varasto /konehalleina  käytössämme on luonnollisesti ympäristöä hellästi kohtelevia Landtek halleja.