Hallin pystytys ja rakennusluvat

Tarvitsetko luvan pressuhallimme pystyttämiseen ?

Yksiselitteistä vastausta emme kykene sinulle valitettavasti antamaan. Yksinkertainen vastauksemme on että et tarvitse mikäli talli  / halli pystytetään ”tilapäiseksi rakennelmaksi tai tilapäiseksi sääsuojaksi”.

Sääsuojakin muuttuu lupamenettelyn piiriin silloin, jos hallin käyttö venyy ”lyhytaikaista” pidemmäksi. Luonnollisesti asiaan merkittävästi vaikuttava seikka on minkä on hallin kokosijoituspaikka, käyttötarkoitus, onko asemakaava vai haja-asutusalue jne.

Kolmas asiaan vaikuttava seikka on että kunnilla on eri puolilla maata erilaiset rakentamista ohjaavat rakennusjärjestykset ja viranomaiset tulkitsevat myös asetuksia hieman eri tarvoin. Onneksemme poliitikkojen ja virkamiesten puheissa on alkanut kuulua myös Ruotsin mallin mukaista rakentamisen byrokratiaa keventämistä vaativia puheita. Toivottavasti nämä puheet konkretisoituvat pian myös teoiksi!

Punamullan värinen Landtek hall istuu kauniisti perinnemaisemaan

Vähimmällä vaivalla ja selkeästi halvimmalla pääset siis jos hankit Landtek Hallin väliaikaiseksi sääsuojaksi. Pistät pystyyn ja siirrät tarvittaessa. Sääsuojana se yksinkeraisesti kootaan suoraan maahan, kantavalle sora / hiekkakentälle tai vaikka asvaltille ilman varsinaisia perustuksia. Landtek hallin pystytys ja tarvittaessa siirrettävyys on jotakuinkin nopeaa ja yksinkertaista. Toki ankkurointi on myös tilapäiskäytössä tehtävä huolella ja kestävällä tavalla.

Landtek CE hyväksyttyjä hallimalleja on kaksi, ns. perusmalli jota olemme toimittaneet jo pitkään mm. haja-asutusalueille kone-ja rehusuojiksi ja myös taajama-alueille auto/caravan -ja venesuojiksi jne. Tämän laskennallinen lumikuorma on 1,75kN/m2. Landtek Hallien kapearunkoisella kaarenmallisella katolla ei juurikaan lumi pysy, joten varsinkin perusmallien pienemmät koot on käyttötarkoituksesta ja sijoituspaikasta riippuen hyväksytty monesti pelkällä toimenpideilmoituksella -tai toimenpideluvalla.

Varsinaista rakennuslupaa on tarvittu mallistomme suurimmille halleille ja milloin käyttötarkoitus on esimerkiksi yrityksen toimitila tai sijoituspaikkoihin missä paikkakunnan rakennustarkastaja katsoo välttämättömäksi. Näihin olosuhteisiin meillä on tarjolla Landtek Hall SS+ malli. Plusmalli eroaa perusmallista entistäkin rankkarakenteisemmalla runkorakenteella ja ne täyttävät 2,75kN/m2 lumikuormavaatimuksen. Landtek Hall SS+ hallin hinta on n.20% tavallista mallia korkeampi

Luvan hakeminen

Hakuprosessiin lähdettäessä kannattaa ensimmäiseksi käydä keskustelemassa alueesi rakennustarkastajan luona omasta käyttötarpeesta ja sijoituspaikasta. Hän määrittelee lupakategorian (ilmoitus, toimenpide vai rak.lupa) hankkeen laajuuden/merkittävyyden mukaan  sekä antaa neuvoja jatkoa varten.

Me toimitamme hallikaupan yhteydessä tyyppisuunnitelmat kuten pohja,julkisivu sekä rakennekuva mahdollista rakennuslupaa varten.  Asemapiirrokset sekä muut paikkakunnan lupaviranomaisen  mahdollisesti vaatimat  erityissuunnitelmat eivät kuulu hallitoimituksen hintaan. pääpiirustukset ovat PDF-muodossa (julkisivu, leikkaus-ja pohjapiirros) Asemapiirroksen laatiminen jää tilaajan hoidettavaksi. Rakennustarkastaja määrittää myös tarvitseeko hanke erillistä pääsuunnittelijaa. Pääsuunnittelija huolehtii yhdessä tilaajan kanssa mm. asemapiirroksesta ja muista rakennusvalvonnan vaatimista selvityksistä ja suunnitelmista sekä katselmuksista.

Pääsuunnittelijana rakennushankkeissa toimii yleensä rakennusinsinööri, arkkitehti tai rakennusmestari. Rakennustarkastaja voi määrätä lupaehdoissa myös että hankkeessa tarvitaan vastaava työnjohtaja. Joissakin tapauksessa sekä pääsuunnittelija että vastaava työnjohtaja voi olla sama henkilö.

Halutessasi teemme tarjouksen itse hallin konkreettisesta pystytystyöstä. Tässäkin tapauksessa luvan hakija vastaa mahdollisesti hankkeeseen vaadittavan ulkopuolisen pääsuunnittelijan / vastaavan työnjohtajan pestaamisesta.

Hallin rakenne Konehalli

Landtek tallien ja hallien rakenne muodostuu  yksinkertaistetusti pulttiliitoksin koottavista kuumasinkityistä ”sokkeliputkesta”, teräsristikkokehistä, ruodeputkista, jäykistysvaijereista sekä kaarien päälle pingotettavasta vahvasta PVC pressukatteesta.

Hallin ankkurointi tehdään hallin koosta ja/tai olosuhteista riippuen mukana tulevilla pitkillä maakiiloilla, kierrepaaluja hyväksikäyttäen, massapainoilla tai esim. sokkelielementeillä (esim. betonimodulit) Näin on saatu helposti siirrettävä, edullinen, suoraseinäinen, erinomainen  tuuli – ja lumikuormia kestävä runko melko keveällä rakenteella. Uskallamme sanoa että tarjoamme parasta mitä pienhallikategoriassa on missään tarjolla.

Olemme hankkineet halleillemme kantavia teräsrakenteita koskevan CE hyväksynnän joka osaltaan viestii laatua ja vastuullista asennetta tuotteitamme ja asiakkaitamme kohtaan.