Ole kaukaa viisas ja hanki rakennuslupakelpoinen halli

 

Ole kaukaa viisas ja hanki rakennuslupakelpoinen halli

Tarvitsetko hallisi rakennusluvan? Yksiselitteistä vastausta emme kykene sinulle valitettavasti antamaan. Yksinkertainen vastauksemme on että et tarvitse mikäli pystytätä hallin/ tallin  ainoastaan tilapäiseksi sääsuojaksi”.

Sääsuojakin muuttuu lupamenettelyn piiriin silloin, jos hallin käyttö venyy “lyhytaikaista” pidemmäksi. Luonnollisesti asiaan merkittävästi vaikuttava seikka on minkä on hallin kokosijoituspaikka, käyttötarkoitus, onko asemakaava vai haja-asutusalue jne.

Kolmas asiaan vaikuttava seikka on että kunnilla on eri puolilla maata erilaiset rakentamista ohjaavat rakennusjärjestykset ja viranomaiset tulkitsevat myös asetuksia hieman eri tarvoin. Tämän vuoksi suosittelemme, että käytte paikkakuntanne rakentamista ohjaavaan virkamiehen juttusilla, jolloin saatte asiasta ajankohtaisia ja omalle paikkakunnallenne soveltuvia neuvoja ja ohjeita.

Viime aikoina on poliitikkojen ja virkamiesten puheissa on alkanut kuulua myös Ruotsin mallin mukaista rakentamisen byrokratiaa keventämistä vaativia puheita.  Uusi rakentamislaki on parhaillaan meilläkin valmisteilla. Sen mukaan alle 30 neliömeterin rakennuksen, ja alle 50m2 katoksen saisi rakentaa kokonaan ilman raketamislupaa.  Tämä on näillä näkymin tulossa voimaan vuoden 2024 alusta.

Punamullan värinen Landtek hall istuu kauniisti perinnemaisemaan

 

CE-merkintä on perusvaatimus.

Ilman aitoa maamme rakennulupaviranomaisillemme kelpaavaa CE-dokumentointia “kiinahalleille”  on käytännössä mahdoton saada toimenpide tai rakennuslupaa edes jälkikäteen. Päin vastoin, edessä voi ainoastaan purkutuomio.  Vahinkotapauksissa näille  on vakuutusyhtiöltäkään käytännössä turha odottaa mitään korvauksia. Lue CE-merkinnän tarpeellisuudesta tarkemmin tästä.

Landtek  CE merkittyjä hallin runkomalleja on hallin koosta riippuen kolme.  Perusmallina on ns. sääsuojahalli jota olemme toimittaneet jo pitkään mm. haja-asutusalueille kone-ja rehusuojiksi ja myös taajama-alueille auto/caravan -ja venesuojiksi jne. Tämän laskennallinen lumikuorma on 1,75kN/m2.(ns. lumikuorma maassa arvo).  Tämä malliston kevein on edullisin ja  hyvin suosittu. Sen runko on periaatteessa hyvin samanlainen ristikkomalli kuin paksummasta/isommasta teräsdimensioista valmistetut sisarensa. Tälle hallimallille on saatu lupia ympäri maata sekä toimenpidelupa että rakennuslupmenettelyllä, mutta usein esim. 5 vuoden määräaikaisluvalla.

Varsinaista rakennuslupaa on tarvittu ja haettu mallistomme suurimmille halleille ja milloin käyttötarkoitus on esimerkiksi yrityksen toimitila tai sijoituspaikkoihin missä paikkakunnan rakennustarkastaja katsoo välttämättömäksi. Näihin olosuhteisiin meillä on tarjolla nykyisin Landtek Hall Fin- malli. Tämä eroaa perussääsuojamallista entistäkin rankkarakenteisemmalla runkorakenteella ja ne täyttävät 2,50kN/m2 lumikuormavaatimuksen. Tämä mallisto kattaa valtaosan maatamme.  Kaikkein haastavimmille lumikuorma-alueille tarjoamme uutta  Nordic mallistoa  3,50 kN/m2 mitoituksella.  

 

Tarvittavat dokumentit

Landtekin myymissä halleissa hintaan kuuluu rakennusluvassa tarvittavat hallin vakiomuotoiset  perusmuotoiset pääpiirustukset  (pohja,julkisivu sekä leikkaus) CE-todistus  ja tarvittavat lujuuslaskelmat ja teräsrakennekuvat.  Asemapiirrokset, asennuspaikkakohtaisen ankkurointi/perustamissuunnitelman  sekä muut oman paikkakunnan lupaviranomaisen  mahdollisesti vaatimat  erityissuunnitelmat tulee asiakkaan hankkia itse.

Luvan hakeminen

Hakuprosessiin lähdettäessä kannattaa ensimmäiseksi käydä keskustelemassa alueesi rakennustarkastajan luona omasta käyttötarpeesta ja sijoituspaikasta. Neuvottelun yhteydessä rakennustarkastaja päättää  mm. lupakategorian (ilmoitus, toimenpide vai rak.lupa) hankkeen laajuuden/merkittävyyden mukaan  sekä antaa neuvoja jatkoa varten.Konehalli

Rakennustarkastaja määrittää myös tarvitseeko hanke erillistä pääsuunnittelijaa. Pääsuunnittelija huolehtii yhdessä tilaajan kanssa mm. asemapiirroksesta ja muista rakennusvalvonnan vaatimista dokumenteista ja suunnitelmista sekä katselmuksista. Rakennustarkastaja voi määrätä lupaehdoissa myös että hankkeessa tarvitaan vastaava työnjohtaja. Joissakin tapauksessa sekä pääsuunnittelija että vastaava työnjohtaja voi olla sama henkilö.

Halutessasi tulemme tekemään hallin konkreettisen pystytystyön. Tässäkin tapauksessa rakennuttaja  vastaa asennuspaikan asemapiirroksesta, perustamissuunnittelusta sekä mahdollisesti hankkeeseen vaadittavan ulkopuolisen pääsuunnittelijan / vastaavan työnjohtajan pestaamisesta.

Lue TÄSTÄ hallin perustamisesta ja ankkuroinnista