Hallin pystytys ja rakennusluvat

Tarvitsetko luvan pressuhallin pystyttämiseen ?

Yksiselitteistä vastausta emme kykene sinulle valitettavasti antamaan. Yksinkertainen vastauksemme on että et tarvitse mikäli pystytätä hallin/ tallin “tilapäiseksi rakennelmaksi tai tilapäiseksi sääsuojaksi”.

Sääsuojakin muuttuu lupamenettelyn piiriin silloin, jos hallin käyttö venyy “lyhytaikaista” pidemmäksi. Luonnollisesti asiaan merkittävästi vaikuttava seikka on minkä on hallin kokosijoituspaikka, käyttötarkoitus, onko asemakaava vai haja-asutusalue jne.

Kolmas asiaan vaikuttava seikka on että kunnilla on eri puolilla maata erilaiset rakentamista ohjaavat rakennusjärjestykset ja viranomaiset tulkitsevat myös asetuksia hieman eri tarvoin. Onneksemme poliitikkojen ja virkamiesten puheissa on alkanut kuulua myös Ruotsin mallin mukaista rakentamisen byrokratiaa keventämistä vaativia puheita. Toivottavasti nämä puheet konkretisoituvat pian myös teoiksi!

Punamullan värinen Landtek hall istuu kauniisti perinnemaisemaan

Sääsuojahallina runko yksinkeraisesti pystytytetään suoraan maahan, kantavalle sora / hiekkakentälle tai vaikka asvaltille ilman varsinaisia perustuksia. Landtek hallin pystytys ja tarvittaessa siirrettävyys on jotakuinkin nopeaa ja yksinkertaista. Toki ankkurointi on myös tilapäiskäytössä tehtävä huolella ja kestävällä tavalla.

Landtek CE merkittyjä hallimalleja on hallin koosta riippuen kolme.  Perusmallina on ns. sääsuojahalli jota olemme toimittaneet jo pitkään mm. haja-asutusalueille kone-ja rehusuojiksi ja myös taajama-alueille auto/caravan -ja venesuojiksi jne. Tämän laskennallinen lumikuorma on 1,75kN/m2.

Varsinaista rakennuslupaa on tarvittu mallistomme suurimmille halleille ja milloin käyttötarkoitus on esimerkiksi yrityksen toimitila tai sijoituspaikkoihin missä paikkakunnan rakennustarkastaja katsoo välttämättömäksi. Näihin olosuhteisiin meillä on tarjolla Landtek Hall Fin- malli. Tämä eroaa perusmallista entistäkin rankkarakenteisemmalla runkorakenteella ja ne täyttävät 2,50kN/m2 lumikuormavaatimuksen. Kolmantena vaihtoehtona meillä on tarjota Nordic runko jopa 2,75 kN/m2 lumikuormavaatimuksen alueille.  Hallikaupan hintaan kuuluu hallin vakiomuotoiset rakennusluvan hakemisessa tarvittavat pääpiirustukset  (pohja,julkisivu sekä leikkaus)  ja tarvittavat teräsrakennekuvat.  Asemapiirrokset, perustamissuunnitelman  sekä muut paikkakunnan lupaviranomaisen  mahdollisesti vaatimat  erityissuunnitelmat eivät kuulu hallitoimituksen hintaan.

Luvan hakeminen

Hakuprosessiin lähdettäessä kannattaa ensimmäiseksi käydä keskustelemassa alueesi rakennustarkastajan luona omasta käyttötarpeesta ja sijoituspaikasta. Hän määrittelee mm. lupakategorian (ilmoitus, toimenpide vai rak.lupa) hankkeen laajuuden/merkittävyyden mukaan  sekä antaa neuvoja jatkoa varten.

Rakennustarkastaja määrittää myös tarvitseeko hanke erillistä pääsuunnittelijaa. Pääsuunnittelija huolehtii yhdessä tilaajan kanssa mm. asemapiirroksesta ja muista rakennusvalvonnan vaatimista selvityksistä ja suunnitelmista sekä katselmuksista. Rakennustarkastaja voi määrätä lupaehdoissa myös että hankkeessa tarvitaan vastaava työnjohtaja. Joissakin tapauksessa sekä pääsuunnittelija että vastaava työnjohtaja voi olla sama henkilö.

Halutessasi tulemme tekemään hallin konkreettisen pystytystyön. Tässäkin tapauksessa rakennuttaja  vastaa asemapiirroksesta, perustamissuunnittelusta sekä mahdollisesti hankkeeseen vaadittavan ulkopuolisen pääsuunnittelijan / vastaavan työnjohtajan pestaamisesta.

Hallin rakenne Konehalli

Landtek tallien ja hallien rakenne muodostuu  yksinkertaistetusti pulttiliitoksin koottavista kuumasinkityistä “sokkeliputkesta”, teräsristikkokehistä, ruodeputkista, jäykistysvaijereista sekä kaarien päälle pingotettavasta vahvasta PVC pressukatteesta.

Hallin perusasennus tehdään hallin koosta ja/tai olosuhteista riippuen hallipaketin mukana tulevilla pitkillä maakiiloilla esim. kantavalle sorakentälle tai asfalttikentälle. Pysyvämmässä ratkaisussa perustus/asennus voidaan tehdä kierrepaaluja hyväksikäyttäen, massapainoilla tai esim. sokkelielementeillä (esim. betonileegot tai betonipaalut). Näin saadaan helposti edullinen, suoraseinäinen, erinomainen  tuuli – ja lumikuormia kestävä runko melko keveällä, siirrettävyyden mahdollistavalla rakenteella. Toki halli voidaan perustaa myös perinteisellä  sorapatja/routaeriste, betoniantura +sokkeliratkaisulla.

 

Olemme hankkineet halleillemme kantavia teräsrakenteita koskevan CE merkinnän joka osaltaan viestii laatua ja vastuullista asennetta tuotteitamme ja asiakkaitamme kohtaan.  Uskallamme sanoa että tarjoamme parasta laatua mitä pienhallikategoriassa on missään tarjolla.