Hallin pystytys ja rakennusluvat

Tarvitsetko luvan pressuhallin pystyttämiseen ?

Yksiselitteistä vastausta emme kykene sinulle valitettavasti antamaan. Yksinkertainen vastauksemme on että et tarvitse mikäli pystytätä hallin/ tallin  tilapäiseksi sääsuojaksi”.

Sääsuojakin muuttuu lupamenettelyn piiriin silloin, jos hallin käyttö venyy “lyhytaikaista” pidemmäksi. Luonnollisesti asiaan merkittävästi vaikuttava seikka on minkä on hallin kokosijoituspaikka, käyttötarkoitus, onko asemakaava vai haja-asutusalue jne.

Kolmas asiaan vaikuttava seikka on että kunnilla on eri puolilla maata erilaiset rakentamista ohjaavat rakennusjärjestykset ja viranomaiset tulkitsevat myös asetuksia hieman eri tarvoin. Onneksemme poliitikkojen ja virkamiesten puheissa on alkanut kuulua myös Ruotsin mallin mukaista rakentamisen byrokratiaa keventämistä vaativia puheita. Toivottavasti nämä puheet konkretisoituvat pian myös teoiksi!

Punamullan värinen Landtek hall istuu kauniisti perinnemaisemaan

Sääsuojahallina hallin runko yksinkeraisesti pystytytetään suoraan maahan, kantavalle sora / hiekkakentälle tai vaikka asfaltille ilman varsinaisia perustuksia. Hallin pystytys ja tarvittaessa siirrettävyys on jotakuinkin helppoa, nopeaa ja yksinkertaista. Toki ankkurointi on myös tilapäiskäytössä tehtävä huolella ja kestävällä tavalla.

Jokainen mallimme on CE-merkitty mikä on rakennuslupaa haettaessa jo perusvaatimus. Landtek  hallin runkomalleja on hallin koosta riippuen kolme.  Perusmallina on ns. sääsuojahalli jota olemme toimittaneet jo pitkään mm. haja-asutusalueille kone-ja rehusuojiksi ja myös taajama-alueille auto/caravan -ja venesuojiksi jne. Tämän laskennallinen lumikuorma on 1,75kN/m2.(ns. lumikuorma maassa arvo).  Tämä malliston kevein on edullisin ja  hyvin suosittu. Sen runko on periaatteessa hyvin samanlainen ristikkomalli kuin paksummasta/isommasta teräsdimensioista valmistetut sisarensa.  Lumikuormavaatimukset, sekä rakennuslupaviranomaisten tulkinnat ovat kuitenkin vuosien saatossa yhä kiristyneet joten jos olet aikeissa hakea hankkeelle rakennuslupaa, tälle hallimallille on sitä on yhä haastavampaa saada.

Rakennuslupaa haettaessa yksi edellytys on CE-merkitty halli.

Varsinaista rakennuslupaa on tarvittu ja haettu mallistomme suurimmille halleille ja milloin käyttötarkoitus on esimerkiksi yrityksen toimitila tai sijoituspaikkoihin missä paikkakunnan rakennustarkastaja katsoo välttämättömäksi. Näihin olosuhteisiin meillä on tarjolla nykyisin Landtek Hall Fin- malli. Tämä eroaa perussääsuojamallista entistäkin rankkarakenteisemmalla runkorakenteella ja ne täyttävät 2,50kN/m2 lumikuormavaatimuksen. Tämä kattaa valtaosan maatamme. Kolmantena vaihtoehtona meillä on tarjota Nordic runko jopa 2,75 kN/m2 kaikkein haastavimmille lumikuormavaatimuksen alueille.  Mikäli paikalliset olosuhteet ja / tai rakennuslupa edellyttää vielä rankempia rakenteita, teemme ne  erikoistyönä tarpeen mukaan.

Tulee muistaa, että ilman CE-merkintää olevat hallit ovat “lainsuojattomia”. Niille on käytännössä mahdoton saada rakennuslupaa edes jälkikäteen, jos tarve myöhemmin ilmenee.  Ilman CE merkintää ja sitä myöden hyväksyttyjä lujuuslaskentadokumentteja on vakuutusyhtiöltäkään liki mahdoton saada korvauksia, jos vahinkoja syntyy. Lue CE-merkinnästä tarkemmin tästä.

Landtekin myymissä halleissa hintaan kuuluu rakennusluvassa tarvittavat hallin vakiomuotoiset  perusmuotoiset pääpiirustukset  (pohja,julkisivu sekä leikkaus)  ja tarvittavat teräsrakennekuvat.  Asemapiirrokset, asennuspaikkakohtaisen ankkurointi/perustamissuunnitelman  sekä muut paikkakunnan lupaviranomaisen  mahdollisesti vaatimat  erityissuunnitelmat eivät kuulu hallitoimituksen hintaan.

Luvan hakeminen

Hakuprosessiin lähdettäessä kannattaa ensimmäiseksi käydä keskustelemassa alueesi rakennustarkastajan luona omasta käyttötarpeesta ja sijoituspaikasta. Neuvottelun yhteydessä rakennustarkastaja päättää  mm. lupakategorian (ilmoitus, toimenpide vai rak.lupa) hankkeen laajuuden/merkittävyyden mukaan  sekä antaa neuvoja jatkoa varten.

Rakennustarkastaja määrittää myös tarvitseeko hanke erillistä pääsuunnittelijaa. Pääsuunnittelija huolehtii yhdessä tilaajan kanssa mm. asemapiirroksesta ja muista rakennusvalvonnan vaatimista dokumenteista ja suunnitelmista sekä katselmuksista. Rakennustarkastaja voi määrätä lupaehdoissa myös että hankkeessa tarvitaan vastaava työnjohtaja. Joissakin tapauksessa sekä pääsuunnittelija että vastaava työnjohtaja voi olla sama henkilö.

Halutessasi tulemme tekemään hallin konkreettisen pystytystyön. Tässäkin tapauksessa rakennuttaja  vastaa asennuspaikan asemapiirroksesta, perustamissuunnittelusta sekä mahdollisesti hankkeeseen vaadittavan ulkopuolisen pääsuunnittelijan / vastaavan työnjohtajan pestaamisesta.

Hallin rakenne ja ankkurointi/perustusKonehalli

Landtek tallien -ja hallien rakenne muodostuu  yksinkertaistetusti pulttiliitoksin koottavista kuumasinkityistä “sokkeliputkesta”, teräsristikkokehistä, ruodeputkista, jäykistysvaijereista sekä kaarien päälle pingotettavasta vahvasta PVC pressukatteesta.

Hallin perusasennus tehdään hallin koosta ja/tai olosuhteista riippuen hallipaketin mukana tulevilla pitkillä maakiiloilla esim. kantavalle sorakentälle tai asfalttikentälle. Pysyvämmässä ratkaisussa perustus/asennus voidaan tehdä kierrepaaluja hyväksikäyttäen, massapainoilla tai esim. sokkelielementeillä (esim. betonileegot tai betonipaalut). Näin saadaan helposti edullinen, suoraseinäinen, erinomaisesti  tuuli – ja lumikuormia kestävä runko melko keveällä, siirrettävyyden mahdollistavalla rakenteella. Toki halli voidaan perustaa myös perinteisellä betoniantura +sokkeliratkaisulla, mutta silloin menetetään Landtek hallin yksi valteista, myöhempi siirrettävyys ja uusiokäyttö. Rakennuslupahankkeissa  päätä olosuhteisiisi ja sinulle mieluisin/helpoin ankkurointi/perustamistapa oman suunnittelijasi kanssa.

Olemme ylpeitä pressuhalleistamme. Uskallamme sanoa että tarjoamme parasta laatua mitä pienhallikategoriassa on missään päin maailmaa tarjolla. Ota yhteyttä me tuemme ja autamme.  Jos toiveessasi on jotain erityisratkaisuja pyrimme löytämään niihinkin ratkaisun.