Asennus / asennusolosuhteet

Landtek Betonileegot ovat painavia. Esim 180x60x60cm modulikiven massa on n. 1,5 tonnia joten nosto-ja käsittelykapasiteetin tulee olla riittävä. Asennus käy helpoiten ja joutuisammin suoraan autosta / perävaunusta kuorma-auton kappaletavaranostimella ja asianmukaisella, mekaanisella tai hydraulisella saksinostimella. Asennuksen voi suorittaa myös trukilla, kurottajalla tai muulla riittävän nostokyvyn omaavalla ja ko. käyttöön soveltuvalla saksinostimella varustetulla työkoneella.

Landtek betonimoduleiden asennus käy helposti puristavilla nostosaksilla.

Tasaiset asvaltti tai betonipinnat ovat  yleensä erinomainen asennuspohja betonimoduleille. Usein myös hyvin kantavat betoni- tai kalliomurske kentät ovat hyviä betonimoduleiden alustoja. Ennen asennusta tulee maaperän riittävä kantavuus varmistaa. Käytä arvioinnissa asiantuntija-apua. Teetä tarvittaessa maaperätutkimus / perustamistapasuunnitelma.

Vaativassa kohteessa tulisi pohjan tasaisuuden olla +/- 3mm. Matalissa, vaatimattomimmissa kohteissa vähempi tarkkuus riittää. ”Koskemattoman” maaperän suuntaa antava perustusohje: 1) Jakava kerros kalliomurske 0-90mm n.30-40cm 2) Kantava kerros kalliomurske 0-40 n. 20-30cm 3) Pintakerros kalloimurske 0-16mm n. 3-5cm. Tarvittaessa pintaan asennushiekka/kivijauhe 0-8mm 3-5cm  Em. luonnonmateriaalit voi hyvin korvata myös vastaavilla ympäristöystävällisellä luokitetuilla kierrätysbetonimurskeilla.

Kysy tarkemmin asiantuntijalta/suunnittelijalta. Mikäli asennuspaikka on tavallista pehmeämpi, teetä tarkempi maaperäsuunnitelma/perustamistapalausunto. Huomoi, että rakennuttaja vastaa riski/työympäristöanalyysistä!

Hallin asennuspaikka ja seinälinjat tulee olla merkattu sekä ristimitat/suorakulmaisuus varmistettu sokkelin ladontasuunnitelman mukaan.

Modulien asennus tapahtuu juoksulimityksenä, siten että päittäiset saumat limittyvät. Juoksulimityksen varmistamiseksi tulee käyttää perusmodulin pituudesta poikkeavia sovitepaloja. Välivarastointia ja  asennusta tehdessä on tärkeä huolehtia että modulien pinnat pysyvät puhtaina. Näin varmistetaan että pohjan ”nappuloiden” sisään ei joudu epäpuhtauksia mitkä estävät modulien ”nappuloiden” asettumista paikoilleen suunnitellulla tavalla. Tästä johtuen myös modulien varastointi ja mahdollinen välivarastointi työmaalla on hyvä tehdä joko asvaltti tai betonipinnan päälle, tai käyttää tarvittaessa riittävän vahvoja vanerilevyjä  tmv. 

Pidä asennuspaikka siistinä, käytä työsuojaimia ja pidä ”yleisö” riittävän etäällä asennustyömaalta. Huomioi, että  tilaajasta johtuva kuorman purku/ asennustyön pitkittyminen/viivästyminen veloitetaan asiakkaalta täysimääräisesti.

Lue lisää betonileego järjestelmästä TÄSTÄ.