Betonileegojen asennus / asennusolosuhteet

Betonileegot ovat painavia. Esim 160x40x40cm  kokoisen betonileegon massa on  n. 640kg /kpl ja 180x60x60cm leegon massa on n. 1500 kg/kpl joten nosto-ja käsittelykapasiteetin tulee olla riittävä. Asennus käy  suoraan autosta / perävaunusta kuorma-auton kappaletavaranostimella ja asianmukaisella, mekaanisella tai hydraulisella saksinostimella. Asennuksen voi suorittaa myös riittävän nostokyvyn omaavalla trukilla, kurottajalla tai muulla  ja ko. käyttöön soveltuvalla kitkakumein varustetulla saksinostimella varustetulla työkoneella.

Betonileegojen asennus käy helposti puristavilla nostosaksilla tai moduliin asennetulla nosto-ankkurilla (mikäli ankkurivarustein). Tasaiset asvaltti tai betonipinnat ovat  yleensä erinomainen asennuspohja betonimoduleille. Usein myös hyvin kantavat tasaiset betoni- tai kalliomurske kentät ovat hyviä
betonimoduleiden alustoja. Ennen asennusta tulee tilaajan varmistaa maaperän riittävä kantavuus . Käytä arvioinnissa tarvittaessa asiantuntija-apua tai teetä  maaperätutkimus.

 

Asennuksessa tulee olla varovainen

 

 

Vaativassa kohteessa tulisi pohjan tasaisuuden olla +/- 3mm/kiven pituus. Matalissa, vaatimattomimmissa kohteissa vähempi tarkkuus riittää. “Koskemattoman” maaperän suuntaa antava perustusohje: 1) Jakava kerros kalliomurske 0-90mm n.30-40cm 2) Kantava kerros kalliomurske 0-40 n. 20-30cm 3) Pintakerros kalloimurske 0-16mm n. 3-5cm. Tarvittaessa pintaan asennushiekka/kivijauhe 0-8mm 3-5cm  Em. luonnonmateriaalit voi hyvin korvata myös vastaavilla ympäristöystävällisellä luokitetuilla kierrätysbetonimurskeilla.

Koska olosuhteet eri pystyspaikoilla ovat tyystin erilaiset kysy tarkemmin omalta asiantuntijalta/suunnittelijaltasi. Mikäli asennuspaikka on tavallista pehmeämpi, teetä tarkempi maaperäsuunnitelma/perustamistapalausunto. Huomoi, että rakennuttaja vastaa riski/työympäristöanalyysistä ja mahdollista painumisen aiheuttamista ongelmista!

Mikäli kyseessä on hallin asennuspaikka, tulee seinälinjat olla merkattu sekä ristimitat/suorakulmaisuus varmistettu sokkelin ladontasuunnitelman mukaan.

 

 

Modulien asennus tapahtuu juoksulimityksenä, siten että päittäiset saumat limittyvät. Juoksulimityksen varmistamiseksi tulee käyttää perusmodulin pituudesta poikkeavia sovitepaloja. Välivarastointia ja  asennusta tehdessä on tärkeä huolehtia että modulien pinnat pysyvät puhtaina. Näin varmistetaan että pohjan “nappuloiden” sisään ei joudu epäpuhtauksia mitkä estävät modulien “nappuloiden” asettumista paikoilleen suunnitellulla tavalla. Tästä johtuen myös modulien varastointi ja mahdollinen välivarastointi työmaalla on hyvä tehdä joko asvaltti tai betonipinnan päälle, tai käyttää tarvittaessa riittävän vahvoja vanerilevyjä  tmv.

 

 

Pidä asennuspaikka siistinä, käytä työsuojaimia ja pidä “yleisö” riittävän etäällä asennustyömaalta. Huomioi, että  tilaajasta johtuva kuorman purku/ asennustyön pitkittyminen/viivästyminen veloitetaan asiakkaalta täysimääräisesti.

Lue lisää betonileego järjestelmästä TÄSTÄ.